Header image  

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon: sekretariat 62 784 55 02, Fax: 62 784 55 03


 
line decor
   Strona główna        
 
line decor
 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

      

          Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o
         NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie

 
 

 

Filmowa wizytówka z Jubileuszu 10-lecia PCM


Prawa autorskie zastrzeżone.

Filmowa wizytówka

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Prawa autorskie zastrzeżone.

 


 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina:

Jeśli nie możesz skorzystać z wizyty u lekarza specjalisty, odwołaj ją!

Więcej informacji: www.nfz-lodz.pl/dla pacjentów

 


 

 
Budynek szpitala - Okres Międzywojenny                                 Budynek szpitala dziś

 

Pragniemy przekazać informacje dotyczące zakresu świadczonych przez nas usług. Zwracamy się przede wszystkim do pacjentów wyrażających chęć korzystania z naszych świadczeń medycznych.

Misja:

"DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM CELEM NASZEGO DZIAŁANIA"


Celem Powiatowego Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym szpitalu zapewnia się, że wdrożony system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001: 2015 jest ciągle doskonalony.
Personel w swojej pracy kieruje się misją: Dobro chorego najwyższym celem naszego działania.

Założony cel realizujemy poprzez:

  • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
  • wyposażanie placówki w nowoczesny i niezbędny sprzęt medyczny,
  • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
  • sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
  • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających szpital i pracowników zakładu,
  • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala,
  • spełnianie wymagań, co do  których szpital się zobowiązał.

Powyższa polityka jest zakomunikowana, zrozumiana i stosowana przez pracowników szpitala oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom.
Kierownictwo szpitala zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki. Oświadcza również, że polityka jest odpowiednia do celu i do kontekstu organizacji oraz wspiera jej strategiczny kierunek.

W oparciu o założenia Polityki jakości opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i corocznej weryfikacji przez Dyrekcję NZOZ Szpital Powiatowy.


 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.

 

OGŁOSZENIA
Środki unijne

 


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

 
 
      Strona główna      
   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.