Header image  

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon: sekretariat 62 784 55 02, Fax: 62 784 55 03


 
line decor
   Strona główna        
 
line decor
 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

      

          Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o
         NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie

 
 

 

Filmowa wizytówka z Jubileuszu 10-lecia PCM


Prawa autorskie zastrzeżone.

Filmowa wizytówka

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Prawa autorskie zastrzeżone.

 


 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina:

Jeśli nie możesz skorzystać z wizyty u lekarza specjalisty, odwołaj ją!

Więcej informacji: www.nfz-lodz.pl/dla pacjentów

 


 

 
Budynek szpitala - Okres Międzywojenny                                 Budynek szpitala dziś

 

Pragniemy przekazać informacje dotyczące zakresu świadczonych przez nas usług. Zwracamy się przede wszystkim do pacjentów wyrażających chęć korzystania z naszych świadczeń medycznych.

Misja:

"DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM CELEM NASZEGO DZIAŁANIA"


NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zarządzany przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

               
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym szpitalu opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.
               

Cele jakościowe stojące przed naszą placówką to:

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
 • dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających szpital i pracowników zakładu,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala.

 
Dyrekcja Powiatowego Szpitala w Wieruszowie dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana pracownikom szpitala oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom.
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję NZOZ Szpitala Powiatowego.          
Kierownictwo szpitala zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki. 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

 

OGŁOSZENIA
Środki unijne

 


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

 
 
      Strona główna      
   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.