Header image  

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon: sekretariat 62 784 55 02, Fax: 62 784 55 03


 
line decor
   Strona główna        
 
line decor
 

 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o
    NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie

 
 

 

 


 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina:

Jeśli nie możesz skorzystać z wizyty u lekarza specjalisty, odwołaj ją!

Więcej informacji: www.nfz-lodz.pl/dla pacjentów

 


 

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych. Celem infolinii jest upowszechnienie wiedzy o możliwości zamiany leków oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do fachowej informacji na ten temat. Wydawanie przez aptekarzy tańszych odpowiedników leków refundowanych umożliwia pacjentom dostosowanie - w całkowicie bezpieczny i zgodny z prawem sposób - farmakoterapii zleconej przez lekarza do ich możliwości finansowych. Codziennie w godz. od 8.00 do 20.00 pod numerem 22 123 98 00 farmaceuci udzielają informacji o możliwości zamiany leków refundowanych przepisanych przez lekarzy na ich tańsze, bezpieczne i skuteczne odpowiedniki. Każdy pacjent ma prawo nabyć tańszy odpowiednik leku refundowanego - o ile lekarz nie umieścił na recepcie adnotacji o braku takiej możliwości. Każdy aptekarz ma obowiązek wydać na żądanie pacjenta tańszy odpowiednik leku refundowanego.

 


 

 
Budynek szpitala - Okres Międzywojenny                                 Budynek szpitala dziś

 

Pragniemy przekazać informacje dotyczące zakresu świadczonych przez nas usług. Zwracamy się przede wszystkim do pacjentów wyrażających chęć korzystania z naszych świadczeń medycznych.

Misja:

"DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM CELEM NASZEGO DZIAŁANIA"


NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zarządzany przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

               
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym szpitalu opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.
               

Cele jakościowe stojące przed naszą placówką to:

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
 • dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających szpital i pracowników zakładu,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala.

 
Dyrekcja Powiatowego Szpitala w Wieruszowie dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana pracownikom szpitala oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom.
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję NZOZ Szpitala Powiatowego.          
Kierownictwo szpitala zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki. 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Usługi medyczne na raty
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin

 

OGŁOSZENIA
Środki unijne

 


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

 
 
      Strona główna      
   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.