Header image

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon/Fax: sekretariat 459 595 112

 

line decor
   Strona główna  
line decor
ń

 
  
 
     Aktualności
Informacja dotycząca punktu szczepień populacyjnych.
Zapisy na szczepienia populacyjne przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 pod numerem telefonu 693 990 040. W celu rejestracji proszę o przygotowanie numeru pesel oraz numeru telefonu, na który ma przyjść informacja sms potwierdzająca wyznaczony termin.
koordynatorem szczepień jest Małgorzata Wróbel

Wyróżnienie dla Szpitala

W dniu 15.01.2021 r. Prezes Zarządu PCM odebrała z rąk przedstawiciela Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców nagrodę dla Menedżera Roku 2020 i Firmy Roku 2020 r. Nagrody zostały przyznane w związku z udziałem PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w plebiscycie realizowanym w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość.

Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele patronów honorowych, organizacji branżowych, izb handlowych i organizatorów, po wnikliwej ocenie i zgodnie
z przyjętą procedurą, wyłoniła Laureatów Programu wśród których znalazł się również nasz Szpital wraz z Panią Prezes Euniką Adamus.

Szpital otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych ogrzewany kontener

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w dniu 12.01.2021 r. otrzymało z Agencji Rezerw Materiałowych ogrzewany kontener. Kontener został ustawiony na terenie parkingu Szpitala. Jest on wykorzystywany przez ratowników medycznych, którzy przeprowadzają w nim dezynfekcję oraz przebierają się z odzieży ochronnej po powrocie z wyjazdów do pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem. Druga część kontenera jest wykorzystywana przez pracowników Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej obsługujących punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19.

 
 

W dniu 23.04.2020 r. PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie po raz kolejny otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych środki ochrony indywidualnej personelu. Tym razem przekazane zostały kombinezony i gogle ochronne. Dyrekcja Szpitala składa podziękowania za każdą otrzymaną pomoc.

 


 

Przekazanie symbolicznych czeków na dofinansowanie zakupu
nowych karetek
dla PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

W dniu 27.09.2019 r. Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński przekazał na ręce Prezesa Zarządu PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy Euniki Adamus oraz Kierownika RM Elżbiety Winkowskiej-Kulok symboliczne czeki na dofinansowanie zakupu nowych karetek stacjonujących w Sokolnikach i Złoczewie na łączną kwotę 800.000 zł. Dotacja przyznana przez Ministerstwo Zdrowia realizowana jest w ramach rządowego programu wymiany ambulansów.
  
 

Stoisko PCM podczas imprezy "Z Powiatem na piknik"

8 czerwca 2019 r. podczas imprezy "Z Powiatem na piknik" organizowanej przez Starostwo Powiatowe na uczestników wydarzenia obok licznych atrakcji rozrywkowych czekało stoisko PCM. Zainteresowani mogli skorzystać z pomiaru cukru we krwi, ciśnienia tętniczego oraz specjalnych pokazów udzielania pierwszej pomocy. Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz udzielania pierwszej pomocy, który wykonali doświadczeni ratownicy medyczni pracujący na co dzień w PCM. Prezentowali sposób udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku nagłych zdarzeń. Najważniejszym aspektem pokazu była możliwość praktycznego przećwiczenia teorii na treningowym fantomie. Z oferty zaproponowanej przez PCM skorzystało około 100 osób.

 

Koncert chóru dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

22 maja 2019 r. pacjenci Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie mogli posłuchać koncertu utworów tematycznie związanych z Dniem Matki i Dniem Ojca. Już drugi raz chór działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy -"Oleśniczanie młodzi duchem" odwiedził podopiecznych ZOL-u. Występ chóru dużym wydarzeniem i ważną w odmianą szpitalnej codzienności. Hospitalizacja w ZOL z założenia jest zazwyczaj długotrwała. Dlatego działania tego typu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem pacjentów.

 

Zmiany w zasadach dostępu do dokumentacji medycznej

W pierwszej połowie 2019 roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej. Nowe reguły to efekt zmian, zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Ustawa wprowadziła korekty w ustawach z różnych dziedzin - w tym także dotyczących ochrony zdrowia. Od 4 maja obowiązuje więc przepis, który mówi, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu za darmo. Jesteśmy więc zobowiązani do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał. Oplata pobierana jest jedynie za kolejną kopię wcześniej udostępnionych danych oraz w sytuacji gdy wnioskodawcą jest osoba upoważniona przez pacjenta. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określa ustawa.

9 lutego 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 06 listopada o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wprowadzono zmiany dotyczące dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. - Na podstawie dotychczasowych przepisńw po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna mogła być udostępniana wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym - mówi Daria Górecka. - Od dnia wejścia w życie zmian dostęp do dokumentacji medycznej będzie mogła uzyskać także osoba bliska zmarłego pacjenta, chyba że dojdzie do wyjątkowej sytuacji, w której takiemu udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwi się temu za życia sam pacjent.


Dzień Rehabilitacji PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
od września 2019 r. poszerzył zakres świadczonych usług
o Terapię laserem wysokoenergetycznym

Terapia laserem wysokoenergetycznym to jedna z najnowszych dziedzin fizjoterapii. Głęboka penetracja tkanek, w krótkim okresie czasu, pozwala na osiągniecie bardzo dobrych wyników terapeutycznych, w szczególności przeciwbólowych. Umożliwia nieinwazyjne i błyskawiczne leczenie bólu, stanów zapalnych, zwyrodnień pojawiających się w różnych obszarach ciała. Terapia ta wykorzystywana jest też do efektywnej miejscowej biostymulacji tkanki i przyspieszenia regeneracji organizmu. Przynosi pozytywne leczenie w terapii bólu przewlekłego i ostrego.
Skuteczność terapii wysokoenergetycznej aparatem Polaris HP S opiera się na wykorzystaniu dwóch długości fali. Dzięki temu następuje kumulacja szybkiego i skutecznego efektu termicznego oraz wolniejszego, lecz trwałego efektu oddziaływania biostymulacyjnego.
Laser wysokoenergetyczny wykazuje bardzo silne działanie na tkankę, dzięki czemu trafnie dociera do ogniska bólu. Urządzenie umożliwia podjęcie leczenia, które przebiega stosunkowo szybko, nieinwazyjnie i skutecznie. Leczone są nie tylko objawy, ale przede wszystkim przyczyny dolegliwości.
Laser wysokoenergetyczny emituje spójne i monochromatyczne światło laserowe, które dociera do skóry i wywołuje w tkance falę fotomechaniczną. Działa przy tym pobudzająco na wolne zakończenia nerwowe i inne receptory bólu. W rezultacie pacjent odczuwa niemal natychmiastową ulgę. Dodatkowo laser przyczynia się do pobudzenia działania układu krwionośnego i limfatycznego, sprzyja szybszemu gojeniu się ran i leczeniu urazów.

Terapia wykorzystująca laser wysokoenergetyczny jest bardzo skuteczna, ponieważ urządzenie:

 1. emituje światło o starannie dobranej długości fali i mocy - dzięki temu uzyskuje się optymalne proporcje między pochłanianiem a przenikaniem wiązki penetrującej ciało;
 2. umożliwia uzyskanie mocy szczytowej aż 50 razy wyższej niż w przypadku zimnej laseroterapii;
 3. można wykorzystywać do terapii łączonej z wytworzeniem fali uderzeniowej, co wydatnie podnosi działanie przeciwbólowe laseroterapii, przyspiesza mikrokrążenie i drenaż limfatyczny, czyli polepsza warunki do odnowy i regeneracji tkanek

Najczęściej znajduje zastosowanie w leczeniu takich dolegliwości jak:

Laser wysokoenergetyczny - wskazania w sporcie

 1. Achillodynia (bolesność ścięgien piętowych)
 2. Naderwanie ścięgna/wiązadła
 3. Zapalenie rozcięgna podeszwowego skręcenie stawu
 4. Stłuczenia

Laser wysokoenergetyczny - wskazania ortopedyczne

 1. Chondromalacja rzepki
 2. Hallux
 3. Zapalenie kaletki
 4. Zapalenie stawów
 5. Uszkodzenie łąkotek
 6. Ostroga piętowa

Laser wysokoenergetyczny - wskazania neurologiczne

 1. Dyskopatia szyjna
 2. Lumbalgia
 3. Ischialgia
 4. Neuralgia nerwu międzyżebrowego
 5. Neuralgia nerwu trójdzielnego
 6. Rwa ramienna

Laser wysokoenergetyczny - przeciwwskazania:

 1. choroby nowotworowe
 2. czynna gruńlica pńuc
 3. skłonności do krwawień
 4. stany gorączkowe
 5. ciąża
 6. arytmia i niewydolność krążenia
 7. nadwrażliwość na światło
 8. cukrzyca nieustabilizowana
 9. epilepsja
 10. rany otwarte
 11. zaburzenia czucia w miejscu terapii
 12. okolice oczu
 13. choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze
 14. implanty metalowe i elektroniczne

Terapia laserem wysokoenergetycznym w Dziale Rehebilitacji PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy realizowana jest w zakresie komercyjnym.
Zmieniająca się od 1 kwietnia Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
niesie za sobą zmiany organizacyjne.

Od poniedziałku, 1 kwietnia, funkcjonujących do tej pory w regionie łódzkim 20 rejonńw operacyjnych zastąpi jeden rejon obejmujący całe województwo. - W tej chwili żadna karetka nie jest przypisana do powiatu i to nie my nimi dysponujemy tylko dyspozytornia z Łodzi odbierająca zgłoszenie od pacjenta - podkreśla Eunika Adamus Prezes Zarządu PCM w Wieruszowie.

Na mocy wprowadzonych zmian od 1 kwietnia Szpital w Wieruszowie dysponuje dwoma zespołami ratownictwa medycznego podstawowymi stacjonującymi w Wieruszowie i w Złoczewie - oba dyżurujące przez 24 godziny na dobę. Kolejny zespół, również podstawowy, stacjonuje w Sokolnikach przez 12 godzin od 8:00 do 20:00. Od 1 kwietnia, decyzją Wojewody, na terenie powiatu wieruszowskiego nie ma specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (z lekarzem), tylko zespoły podstawowe, czyli składajce się z dwóch ratowników. Nie należy się jednak obawiać, gdyż tak jak do 1 kwietnia dysponowaniem zespołów ratownictwa medycznego koordynuje dyspozytornia medyczna w Łodzi. Dyspozytor po zebraniu wywiadu decyduje jaki zespół jest niezbędny i taki właśnie kieruje do pacjenta. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznego zespołu uruchamiane jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Tak więc bezpośrednio dla pacjenta zmiany powinny być niezauważalne, ciągłość opieki zostaje zachowana gwarantując pacjentom bezpieczeństwo - uspokaja kierownik Ratownictwa Medycznego. W ambulansach jeżdżą świetnie wyszkoleni ratownicy medyczni, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i umiejętności w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. - Zespoły wyjazdowe bez lekarza, czyli podstawowe, z dwoma ratownikami nie są nowością gdyż działały już do tej pory. Kierownikiem takiego zespołu jest ratownik z co najmniej 5 letnim stażem pracy zdobytym na oddziale ratunkowym lub w karetce wyjazdowej. To właśnie osoba z takim doświadczeniem podejmuje najważniejsze decyzje związane ze zdrowiem pacjenta.

 


Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie oddało do użytku pomieszczenie do krótkotrwałej izolacji pacjentów przebywających w Izbie Przyjęć, u których podejrzewa się chorobę zakaźną.

Z założenia izba przyjęć każdego szpitala to miejsce, do którego mogą trafić osoby stanowiące źródło zakażenia środowiska szpitala, personelu medycznego lub innych pacjentńw. Działaniem przeciw rozprzestrzenianiu się zakażeń jest nie tylko dezynfekcja, sterylizacja, ale równień izolacja, czyli odosobnienie osób zdrowych od osób z chorobami zakaźnymi. Izolacja zakażonego pacjenta jest jedną z podstawowych i najprostszych metod ograniczających rozprzestrzenianie się zakażeń w warunkach szpitalnych. - środki ostrożności należy stosować wobec wszystkich przyjmowanych pacjentów, dlatego też nasi pracownicy mają obowiązek traktowania każdego zgłaszającego się chorego jako potencjalnego nosiciela choroby zakażnej i postępować zgodnie z procedurami, czyli dezynfekować ręce, sprzęty i powierzchnie - tłumaczy Bożena Waligóra Pielęgniarka Epidemiologiczna PCM w Wieruszowie. To istotne, gdyż przenoszenie patogenów następuje głównie za pośrednictwem skażonych rąk, narzędzi i sprzętów medycznych niewłaściwie dezynfekowanych. - Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń przygotowaliśmy pomieszczenie do krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego została rozpoznana lub podejrzewa się chorobę zakaźną - podkreśla Bożena Waligóra.

W pomieszczeniu tym pacjent oczekuje na przyjęcie do oddziału lub na transport do innego ośrodka, jeśli sytuacja tego wymaga. Taka izolacja może trwać do 4 godzin, a pomieszczenie to pozwala na odseparowanie chorego od innych pacjentów i zapobiega przeniesieniu się choroby na inną osobę. - Dotyczy to bardzo różnych przypadków: od podejrzenia odry, ospy, grypy i wielu innych chorób. W tym miejscu pacjent oczekuje na podjęcie decyzji o dalszym leczeniu - wyjaśnia Pielęgniarka Epidemiologiczna.

Nowe pomieszczenie sąsiaduje z Izbą Przyjęć i zostało wyremontowane z własnych funduszy szpitala. Uruchomienie go jest dopełnieniem szpitalnych procedur epidemiologicznych obowiązujących w PCM w Wieruszowie.


Od 1 stycznia br. weszły w życie zmiany dotyczące świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Wprowadzono rozporządzenie, które zmieniło formę skierowania na zabiegi. Dotychczas lekarz - np. z podstawowej opieki zdrowotnej - lekarz rodzinny, zlecał pacjentowi zabiegi, wpisywał je w treści skierowania wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu, a zalecenia realizował fizjoterapeuta. - W wyniku wprowadzonej zmiany na skierowaniu nie znajdziemy już wskazania rodzaju zabiegu, a jedynie jednostkę chorobową, rozpoznanie i choroby współistniejące, pod którym podpisuje się lekarz kierujący. Teraz to w gestii fizjoterapeuty jest diagnostyka funkcjonalna pacjenta, kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie rehabilitacji. Tym samym fizjoterapeuci otrzymali nowe kompetencje i to oni przeprowadzają wizytę fizjoterapeutyczną, w trakcie której planują zabiegi. Reszta procedury pozostaje bez zmian. - Nadal pacjent z otrzymanym skierowaniem wpisuje się do rejestru oczekujących na zabiegi. Nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem lub w dniu zabiegu odbywa się wizyta fizjoterapeutyczna. Po zebranym wywiadzie, wykonanym badaniu funkcjonalnym zlecamy określony rodzaj zabiegów - wyjaśnia Koordynator. - Dotychczas musiałyśmy wypełnić z pacjentem wiele dokumentów, w tym zgoda na wykonanie zabiegów i upoważnienie do informacji o stanie zdrowia. Teraz doszedł do tego wywiad i badanie. To dodatkowo wydłuża czas oczekiwania w kolejce po odbiór dokumentów - zaznacza Agnieszka Ciećka. - Bardzo prosimy pacjentów o cierpliwość i zrozumienie, gdyż przepisy nakładają na nas dodatkowe obowiązki związane z dokumentacją medyczną, a wykonywane przez nas badania chcemy zrobić jak najlepiej i jak najdokładniej, a do tego potrzebny jest czas - dodaje. Pacjenci powinni też mieć na uwadze to, że od stycznia po ukończonym cyklu zabiegów fizjoterapeuci będą musieli przekazać lekarzowi kierującemu na zabiegi informację o zastosowanej terapii i jej efektach. Fizjoterapeuta może także poinformować z jakiej liczby zabiegów faktycznie skorzystał pacjent. Taka informacja zwrotna ma trafić bezpośrednio do lekarza kierującego na rehabilitację,

Tylko w przypadku skierowania wystawionego przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu skierowanie może zawierać zlecone zabiegi oraz ich liczbę powtórzeń. W przypadku takiego skierowania, jeśli fizjoterapeuta ma uzasadnione wątpliwości może dokonać modyfikacji tych zabiegów po konsultacji z lekarzem kierującym i odnotować ten fakt w dokumentacji.

 

 
23 listopada odbyła się Wielka Gala "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki". Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru Pan Robert Składowski - Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów oraz podkreślił zaangażowanie Federacji w działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.
Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazał również Pan Janusz Piechociński - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
"Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki" to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w obszarach: przedsiębiorczości, instytucji oraz w ochronie zdrowia.

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, organizacji branżowych, izb handlowych i organizatorów, po wnikliwej ocenie i zgodnie z przyjętą procedurą, wyłoniła Laureatów Programu.

 


Jubileusz 10-lecia Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

W dniu 19.09.2018 r. odbyła się uroczysta gala upamiętniająca jubileusz 10-lecia działalności Spółki. Podczas tej uroczystości zarówno Starosta Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Szymanek jak i Prezes Zarządu Szpitala Eunika Adamus wspominali w jaki sposób powstała Spółka oraz jakie zmiany zaszły w Szpitalu na przestrzeni 10 lat prowadzonej działalności. Podczas uroczystości podziękowano również Pani Jolancie Chełmińskiej byłej Wojewodzie Łódzkiej oraz Panu Pawłowi Paczkowskiemu byłemu dyrektorowi ŁOW NFZ, którzy wspierali ówczesny Zarząd Powiatu oraz Dyrektora Szpitala w działaniach mających na celu utworzenie Spółki. Podziękowania i gratulacje na ręce Prezesa Zarządu Euniki Adamus oraz członków Rady Nadzorczej złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw oraz Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek. Podczas uroczystości podziękowania i nagrody za zaangażowanie i pracę na rzecz pacjentów i Szpitala otrzymali pracownicy szpitala. Podziękowania przekazano również byłym pracownikom, którzy byli obecni na uroczystości. Zaproszeni goście obejrzeli film prezentujący Szpital oraz zmiany jakie w nim zaszły na przestrzeni lat, a następnie wysłuchali koncertu zespołu Need for Strings.

 

 


Biała sobota w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy - bezpłatne konsultacje lekarskie w dniu 15.09.2018 r.

W związku z obchodami 10-lecia Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy Dyrekcja Szpitala serdecznie zaprasza pacjentów na białą sobotę, która odbędzie się w dniu 15.09.2018r.

W ramach białej soboty będzie można skorzystać z porad lekarskich kilku specjalistów:

Zapisy na konsultacje osobińcie od dnia 23.08.2018 r. w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w dniach i godzinach:
poniedziałek,  piątek - w godz. 10:00 - 15:00
wtorek, środa, czwartek - w godz. 10:00 - 17:00

W celu rejestracji na konsultacje prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości.
Po rejestracji na konsultacje do Endokrynologa i Urologa Pacjent otrzyma kupon na wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych.

Liczba miejsc ograniczona!


Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pomogła nam po raz kolejny - Oddział Pediatryczny otrzymał kardiomonitor, dwa pulsoksymetry oraz 12 nowych łóżek z szafkami przyłóżkowymi.

Oddział Pediatryczny otrzymał nowoczesny kardiomonitor, który daje możliwość monitorowania najmniejszych dzieci oraz nastoletnich pacjentów. Sprzęt jest mobilny, co pozwala wykorzystać go podczas badań oraz konsultacji pacjentów również poza oddziałem. Otrzymane pulsoksymetry również są mobilne dlatego można je przystawić do łóżka pacjenta, a ich ciche działanie nie przeszkadza dzieciom w odpoczynku. Oddział Pediatryczny otrzymał również 12 nowych łóżek - dzięki temu podarunkowi od WOŚP udało się wymienić łóżka na nowe w całym oddziale.

 


Powiatowe Centrum Medyczne kolejny raz zaangażowało się w uczestnictwo w Dniach Powiatu

Podczas imprezy organizowanej w dniu 09.06.2018 r. w rynku mieszkańcy Wieruszowa mogli skorzystać z bezpłatnego pomiaru poziomu cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze i zobaczyć w jaki sposób profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy. Z oferty stoiska PCM skorzystało ponad 100 osób.

 


Rozśpiewani goście

Nasz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy stara się umilać czas swoim pacjentom. W maju dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy, zorganizowano koncert chóru działającego przy tym ośrodku. Goszczący u nas chórzyści zaprezentowali bardzo różnorodny repertuar, a sam koncert trwał dwie godziny. Występ chóru sprawił naszym pacjentom olbrzymią przyjemność i był dla nich ciekawą formą urozmaicenia codzienności.

 Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie kolejny raz doposażyło gabinet Poradni Ginekologiczno-Położniczej - zakupiono nowe aparaty do kardiotokografii i ultrasonografii. Wprowadzone zmiany nie tylko poprawiły komfort pacjentek, ale usprawniły pracę lekarza.

Oprogramowanie zakupionego aparatu do badań USG jest nowsze, a przez to bogatsze. Aparat ma również większy monitor więc z pewnością lekarze mają większe pole obserwacji, dużo lepszą wizualizację badanego obszaru, a co za tym idzie większy komfort pracy - mówi Elżbieta Winkowska - Kulok Koordynator Poradni Specjalistycznych. - Aparat ma również głowice zarówno do badania przez powłoki brzuszne i do badania waginalnego - dodaje Koordynator.

- To sprzęt z nowoczesnym oprogramowaniem, które pozwala na bardziej szczegółową interpretację pomiarów wykonanych przez lekarza. Specjalne oprogramowanie dokonuje wielu samodzielnych wyliczeń i tak np. przy pomiarach płodu samodzielnie określa parametry np. związane z wagą dziecka. Podobnie przy przepływach od razu pokazuje, które są prawidłowe, a które nie - wyjaśnia Małgorzata Turowska - Regent.

Kolejną zmianą w gabinecie jest nowy aparat do badań kardiotokograficznych (KTG). Urządzenie pozwala wykonać rutynowe badanie - jedno z podstawowych badań w położnictwie, które pomaga ocenić stan płodu zarńwno w ostatnich tygodniach ciąży jak i w trakcie porodu. - Aparat pozwala położnej lub lekarzowi monitorować czynność serca płodu oraz czynność skurczową mięśnia macicy. Urządzenie do KTG jest często używane, dlatego postanowiliśmy kupić nowe - mówi Elżbieta Winkowska - Kulok Koordynator Poradni Specjalistycznych.

 


W Powiatowe Centrum Medycznym w Wieruszowie od niedawna mali pacjenci korzystają z nowoczesnego aparatu do badań EKG przekazanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W lutym PCM otrzymało od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nowoczesny aparat do wykonywania badania EKG u najmłodszych pacjentów. Sprzęt jest mobilny i niezwykle funkcjonalny, a przede wszystkim zaopatrzony w osprzęt przystosowany zarówno dla małych jak i większych dzieci. Nowoczesny sprzęt zastąpił dotychczasowy wysłużony aparat, który nie miał tylu udogodnień niezbędnych dla małego pacjenta. - Nowe urządzenie jest proste w obsłudze, a co najważniejsze daje możliwość wykonania bardzo szybkiego zapisu wykonywanego badania, dzięki czemu dziecko nie musi leżeć długo podczas EKG - dodaje Eulalia Misiek.

 


Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie wyposażyło Oddział pediatryczny szpitala w funkcjonalne łóżka dla rodziców przebywających
w oddziale z hospitalizowanymi dziećmi.

Przykładamy wielką wagę do obecności mamy w oddziale razem z dzieckiem. Wpływa to bardzo dobrze na samopoczucie małego pacjenta i jego szybsze zdrowienie. Dziecko jest spokojniejsze, łatwiej godzi się na wykonywanie koniecznych badań czy zabiegów. - mówi Eulalia Misiek Pielęgniarka Oddziałowa z Oddziału Pediatrycznego. Chcieliśmy poprawić standard pobytu opiekunów i sprawić, by mamy poczuły się lepiej. Udało nam się wygospodarować środki i zakupiliśmy dwa rozkładane - praktyczne i bardzo funkcjonalne łóżka, na których mamy mogą swobodnie wypocząć. Rozkładane łóżko jest niezwykle praktyczne. Zajmuje niewiele miejsca, a w trakcie dnia można je złożyć tak, żeby stanowiło wygodny fotel, z którego korzystają zarówno dzieci jak i dorośli. Na noc można je rozłożyć i postawić koło łóżka dziecka.

 


Od grudnia 2017 roku Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie rozpoczęło współpracę z Fundacją "Razem Zmieniamy Świat". Współpraca ta jest elementem projektu "Damy Radę" wspierającym osoby opiekujące się niesamodzielnymi członkami swoich rodzin.


Celem naszych wspólnych działań jest wsparcie opiekunów nieformalnych w opiece nad swoimi bliskimi. Wiemy, że w związku z tym, że coraz więcej w naszym otoczeniu jest osób starszych z niepełnosprawnością istnieje luka w systemie edukacji opiekunów. Za sprawą Fundacji dostaliśmy do ręki świetne materiały, które mogą służyć pomocą w wielu aspektach - tłumaczy Małgorzata Wróbel - Pielęgniarka Naczelna.

Poradniki opracowane przez Fundację są źródłem kompleksowej wiedzy dla chorych i ich rodzin. Zawierają najbardziej aktualne i bardzo praktyczne informacje dotyczące organizacji systemu opieki w Polsce, podstawy opieki nad przewlekle chorym, propozycje zmian w otoczeniu chorego, instruktaż wykonywania podstawowych czynności higienicznych, zasady profilaktyki i leczenia odleżyn, zasady karmienia chorego czy jak wykonywać niezbędne czynności pielęgnacyjne u osób długotrwale unieruchomionych.

- Fundacja zaopatrzyła nas w narzędzia mające na celu wsparcie opiekunów. Są one dostępne u pielęgniarek oddziałowych. W każdym zestawie są zarówno materiały edukacyjne jak i niezbędnik opieki dla osób z nietrzymaniem moczu i stolca. Zapraszamy więc do zgłaszania się po materiały w trakcie pobytu chorych w naszym szpitalu i osoby zainteresowane zajmujące się swoimi bliskimi w domu - mówi Naczelna Pielęgniarka.

Warto zapoznać się z materiałami opracowanymi przez Fundację. Część poradnika dotycząca roli opiekuna przewlekle chorego zawiera informacje dotyczące radzenia sobie w trudnej sytuacji zasady komunikacji z chorym po towarzyszenie osobie umierającej u kresu życia. Ostatnia część dotyczy opieki w świetle prawa. To kompleksowa informacja o tym gdzie można uzyskać pomoc, gdzie uzyskać refundację czy - co bywa czasem konieczne - jak załatwić ubezwłasnowolnienie.

- Dzięki współpracy z Fundacją mamy możliwość zorganizowania praktycznego szkolenia. Dla minimalnej grupy siedmiu - ośmiu oóńb możemy przeprowadzić warsztaty, w trakcie których odbywać się będzie prezentowana na fantomie demonstracja jak bezpiecznie wykonać wszystkie czynnoćci przy chorym leążcym. Można więc bez obaw przećwiczyć wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, jak myje się głowę czy jak zmienia się pozycję leżącego chorego. Wystarczy zgłosić do nas chęć uczestnictwa w takim szkoleniu - zachęca Małgorzata Wróbel. Współpraca z Fundacją jest nieodpłatna, a wszystkie materiały jak i zajęcia są przez nią finansowane więc ich odbiorcy nie ponoszążńadnych kosztów.

Przedstawicielem szpitala do współpracy z Fundacją "Razem Zmieniamy Świat" jest Małgorzata Wróbel Pielęgniarka Naczelna PCM (tel.: 62/7845535 - w dni robocze od 8.00 do 14.00)

Fundacja "Razem Zmieniamy Świat": Jedną z najbardziej krytycznych sytuacji dla opiekuna nieformalnego jest moment pierwszego wypisu osoby niesamodzielnej ze szpitala. W naszym przekonaniu właśnie w szpitalu, jeszcze przed wypisem pacjenta do domu opiekun nieformalny powinien zdobyć podstawowy pakiet wiedzy, ułatwiający mu organizację opieki w domu. Chcemy wspierać szpitale w realizacji tego zadania (źródło: www.razemzmieniamyswiat.pl).

 


Nowy sprzęt do poradni ginekologiczno-położniczej

Od listopada 2017r. poradnia ginekologiczno-położnicza wzbogaciła się o nowy fotel ginekologiczny. Zakupiony sprzęt jest nowoczesny i ergonomiczny. Pozwala na regulację zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej przy pomocy pedału nożnego lub pilota. Lekarz może swobodnie zmieniać położenie fotela i jego wysokość, co znacznie poprawia komfort pacjentki i warunki pracy lekarza.


Sprzęt od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w 2016r. i 2017r. otrzymał nowoczesny sprzęt dla pacjentńw ofiarowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W 2016r. otrzymaliśmy:

- 20 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi,
- 2 materace przeciwodleżynowe,
- aparat EKG,
- wózek inwalidzki,
- 4 pompy infuzyjne,
- fotel kąpielowy,
- aparat do mierzenia ciśnienia.

W 2017r. otrzymaliśmy:

- 4 wózki inwalidzkie,
- 2 materace przeciwodleżynowe,
- fotel kąpielowy,
- 2 ssaki elektryczne.

Nowoczesny sprzęt, który otrzymał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to wielkie wsparcie. Sprzęt ten podnosi komfort pobytu pacjentów, ułatwia leczenie i powrót do zdrowia naszych podopiecznych.

 

 


Gdzie należy się zgłosić w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia?

Izba Przyjęć
W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych, pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej Izbie Przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba Przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.
Na Izbę Przyjęć pacjent może trafić ze kierowaniem od lekarza, bez skierowania - pacjenci w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub tacy, którzy dotarli samodzielnie. Lekarz po przeprowadzeniu oceny stanu pacjenta decyduje o tym czy są wskazania do dalszego leczenia szpitalnego.


Ratownictwo Medyczne
Naczelnym celem sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli stanu wymagającego podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych, w związku z nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniem się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem moće być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia.
Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy zadzwonić: pod numer 999 lub 112. Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
Po przyjeździe na miejsce wezwania, ratownicy udzielają choremu pierwszej pomocy i - gdy jest taka potrzeba - zawożą go do szpitala. Pacjent nie decyduje o tym, do którego szpitala zostanie przewieziony. Udzielający pomocy doraźnej zespół ratownictwa medycznego transportuje bowiem chorego do najbliższej placówki, wskazanej przez dyspozytora lub koordynatora medycznego.Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wykonywane są w dni powszednie w godzinach od 18:00 - 8:00, a w dni wolne od pracy i świąteczne całodobowo.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:


Izolatka dla pacjentów, którzy mogą być źródłem zakażenia

Szpital oddał do użytku salę do izolacji chorych, którzy mogą być źródłem zakażenia. Izolacja pozwala zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń poprzez odizolowanie pacjenta czyli źródła infekcji i przerwanie dróg przenoszenia zakażenia. Działaniem przeciw rozprzestrzenianiu się zakażeń jest nie tylko dezynfekcja, sterylizacja i terapia, ale również izolacja, czyli odosobnienie osób zdrowych od osób z chorobami zakaźnymi. Izolacja zakażonego jest jedną z podstawowych metod ograniczających rozprzestrzenianie się zakażeń w warunkach szpitalnych. Izolatka wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny oraz śluzę przez którą przechodzi personel.

 


Sobota dla zdrowia

W ramach imprezy "Z powiatem na piknik", współorganizowanej ze Starostwem Powiatowym w szpitalu w dniu 10 czerwca 2017 r. odbyła się Biała Sobota, podczas której przyjmowali lekarze specjaliści. Odbyły się konsultacje z zakresu profilaktyki chorób prostaty, profilaktyki nowotworów skóry oraz profilaktyki chorób układu słuchu. Ponadto w rynku można było skorzystać z porad dietetyka, wykonać pomiar poziomu cukru we krwi i ciśnienia.

 


WZW A - choroba brudnych rąk

Rośnie liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Żółtaczka pokarmowa nazywana jest też chorobą brudnych rąk, to choroba zakaźna wywoływana przez wirus HAV. Patogen wydalany jest z kałem. Do zakażenia może dojść przez spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych warzyw, owoców) lub skażonej wody, bezpośredni kontakt z zakażonym człowiekiem oraz przez kontakty seksualne. Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny - mycie rąk i spożywanych produktów.

Objawy kliniczne wirusowego zapalenia wątroby typu A:


C:\Users\anna.leder\Desktop\naglowki_oddzialy\logo ńńdzkie\nfz_naglowek_lodzki.jpg

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.

Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki można ją umówić telefonicznie. Wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można umówić tylko w poradni nocnej pomocy znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy lub mieszkamy.
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.
Od 1 października nocnej pomocy udzielą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowane przez szpitale, które są w sieci szpitali. Udzielą pomocy - tak jak dotąd - od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc!

Informacja dla pacjentów codziennie godz. 8-20. Od 29.9 do 16.10 całodobowo!

801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych

42 299 92 75 - dla telefonów komórkowych i z zagranicy
W dniu 26.04.2017 r. Eunika Adamus Prezes Zarządu PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy wraz z Andrzejem Szymankiem Starostą Powiatu Wieruszowskiego oraz Katarzyną Śmiałek Pełnomocnikiem ds. jakości odebrali w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego z rąk prof. Piotra Tyszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kamili Przeniosło, Prezesa Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, Certyfikat "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia".

Certyfikaty "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" przyznawane są od 2015 roku. Promują one najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające w branży medycznej i branżach pokrewnych,. Godło "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" przyznawane jest podmiotom wyróżniającym się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania, troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. W ubiegłych latach Certyfikat otrzymały m. in. takie podmioty medyczne jak: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

Certyfikaty przyznaje niezależne gremium ekspertów naukowych, których opinia posiada niekwestionowaną rangę. W Komisji zasiądą m.in. profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. dr hab. Danuta Kokocińska), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dr hab. Piotr Tyszko) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Maciej Urbaniak). Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji placówka poddająca się ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami z klientami/pacjentami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością). W tym roku certyfikaty "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" trafiły do 17 znakomitych placówek branży medycznej z całej Polski. Analiza ich strategii rynkowych i działań projakościowych potwierdza, że na rynku nie brakuje podmiotów leczniczych i firm medycznych, które znakomicie radzą sobie z zapewnieniem jakości we wszystkich sferach zarządzania. 

W związku z otrzymanym certyfikatem Prezes Zarządu Eunika Adamus pragnie złońyć serdeczne podziękowania na ręce wszystkich pracowników szpitala ponieważ przyznane wyróżnienie jest efektem ich ciężkiej pracy oraz zaangażowania na rzecz poprawy jakości. Działania projakościowe stanowią ciągły proces a pozytywne wyniki kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne są sukcesem całj kadry Szpitala.Światowy Dzień Zdrowia
2017 Depresja - porozmawiajmy o niej

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która rozpoczęła się 10 października 2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać następujące efekty:

Czym jest depresja?
Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej  niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudnońci z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Główne założenie kampanii
Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie, na przykład w szkole, miejscu pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.

Hasło
Hasło kampanii brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej.
Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia). Materiały przygotowane z myślą o tych grupach dostępne są w zestawie materiałów kampanii.

Główne przesłanie


Likwidacja dyspozytorni

20 marca o 12 w południe dyspozytornia Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie została przyłączona do dyspozytorni mieszczącej się w Łodzi. To element ogólnopolskiego planu reorganizacji systemu powiadamiania ratunkowego, w wyniku którego wprowadza się skoncentrowane dyspozytornie medyczne obsługujące większą liczbę zespołów ratownictwa medycznego niż dotychczas.

Nowe rozwiązania mają pozwolić na udoskonalenie sposobu przyjmowania powiadomień o zdarzeniach i usprawnią działanie jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. - Zostaliśmy zsynchronizowani z Łodzią i wszystkie powiadomienia o wyjazdach w naszym rejonie będą do nas przychodziły od dyspozytora z Łodzi, gdzie mieści się skoncentrowana dyspozytornia medyczna - wyjaśnia Elżbieta Winkowska-Kulok Kierownik Ratownictwa Medycznego. - Nie oznacza to wielkich zmian dla naszych pracowników ratownictwa medycznego, dlatego nie powinnińmy się niepokoić. Miejsca stacjonowania zespołów wyjazdowych są te same, więc pacjenci nie odczują zmian formalnych w systemie. Również rejon przez nas obsługiwany jest wciąż taki sam i obsługiwany jest przez tyle samo ambulansów co do tej pory. Tylko dyspozycja wyjazdu wydawana jest już nie z naszej dyspozytorni w Wieruszowie, a z Łodzi. Pacjent dzwoniąc na 999 nie dodzwoni się do wieruszowskiej dyspozytorni tylko do Łodzi i tam dyspozytorzy będą te powiadomienia przyjmować - mówi Elżbieta Winkowska-Kulok.

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) tworzony jest w celu zapewnienia realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym przez dyspozytorów medycznych, członków zespołów ratownictwa medycznego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego z wykorzystaniem jednolitego w skali kraju narzędzia teleinformatycznego.

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego ma wspomagać proces obsługi zgłoszeń poprzez:

 1. przyjęcie zgłoszeń z centrum powiadamiania ratunkowego,
 2. rejestrowanie zdarzeń medycznych,
 3. prezentację miejsca geograficznego zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego,
 4. dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM)

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwiać będzie:

 1. monitorowanie oraz zarządzanie siłami i środkami, jakimi dysponuje Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 2. komunikację pomiędzy członkami ZRM a dyspozytorami medycznymi i lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego,
 3. zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami,
 4. prowadzenie dokumentacji medycznej (karty zlecenia wyjazdu - KZW, karty medycznych czynnońci ratunkowych - KMCR, księgi dysponenta ZRM),
 5. tworzenie grafików pracy,
 6. obsługę sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia awarii - zastępowalność poszczególnych dyspozytorni medycznych.


Koncentracja dyspozytorni medycznych
Od 2011 roku następuje redukcja liczby dyspozytorni medycznych (z 338 w 2011 r. do docelowej liczby 45 dyspozytorni medycznych z ok. 220 stanowiskami dyspozytorskimi). Skoncentrowane dyspozytornie będą dysponować większą liczbą zespołów ratownictwa medycznego niż dotychczas. Nowe rozwiązania pozwolą na udoskonalenie sposobu przyjmowania i dystrybucji powiadomień o zdarzeniach wpływających na numery alarmowe, a także zabezpieczą od strony logistycznej sprawne działania jednostek systemu PRM.
Realizacja ww. założeń ma za zadanie poprawić zarządzanie informacją dotyczącą ratowania życia i zdrowia obywateli, zapewnić sprawne przekazywanie danych pomiędzy służbami ratownictwa i porządku publicznego (przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 oraz pozostałych numerów alarmowych i kierowanie ich do właściwej jednostki Policji, PSP i PRM), a także przyczynić się do rozwoju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego w oparciu o nowoczesne technologie teleinformatyczne. Zastosowanie takich rozwiązań powoduje, że do zdarzenia dysponowany jest ten zespół, który znajduje się w danym momencie najbliżej miejsca zdarzenia. Dyspozytornie medyczne będą kierować ruchem zespołów na całym przypisanym im w planie terenie, co zmniejszy kolejkę oczekujących na zadysponowanie ZRM. Wyniki pracy dyspozytorni medycznych, które już obecnie obsługują większe tereny, wskazują na poprawę zarządzania zespołami ratownictwa medycznego i oznaczają wymierne korzyści - głównie w postaci skrócenia czasu dojazdu zespołów na miejsce zdarzenia i lepszego wykorzystania tych zespołów.
Źródło: http://www.mz.gov.pl/


Nowa karetka systemowa

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zakupiło nową karetkę systemową. Zespół Ratownictwa Medycznego PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy dysponuje dwiema karetkami systemowymi - karetka typu S - 5-letnia stacjonuje w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 104, a karetka typu P - 9-letnia stacjonuje w Sokolnikach przy ul. Piłsudskiego 1. Spółka posiada również 15-letnią karetkę, która pełni funkcję samochodu zastępczego. Nowo zakupiona karetka zastąpi tą karetkę, która do tej pory stacjonowała w Wieruszowie, a 9-letnia karetka, która stacjonowała w Sokolnikach będzie samochodem zastępczym. Nowy samochód kosztował ponad 360.000 zł.

 


Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. Z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy od października 2016r. realizuje Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i jest finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Każdego roku rozpoznaje się ponad 14 000 nowych przypadków. Rak jelita grubego rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanańcie lat. Dlatego też, poddając się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny. Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodują objawów. Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie tych właśnie bezobjawowych jeszcze zmian i o ile to możliwe, ich usunięcie.

Kolonoskopia - badanie całego jelita grubego - polega na wprowadzeniu przez odbyt kolonoskopu na głębokość około 100 cm i ocenie całego jelita grubego. W badaniu ocenia się błonę śluzową jelita grubego poszukując zmian patologicznych. Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków do badania histopatologicznego jak również wykonanie zabiegów endoskopowych np. usunięcie polipów.

Przygotowanie do badań endoskopowych

Ważne uwagi
 1. Osoby chorujące na cukrzycę powinny skonsultować z lekarzem - sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy w trakcie rejestracji na badanie.
 2. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub aspirynę, acard, acesan i inne) powinny poinformować o tym trakcie rejestracji na badanie.
 3. Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu, ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do przewidzenia.
 4. Jeśli badanie odbyło się w znieczuleniu pacjent będzie przebywał w sali obserwacyjnej. Czas obserwacji zależy od rodzaju zabiegu i stanu Pacjenta.  Po tym czasie pod opieką osoby towarzyszącej może udać się do domu. W bardzo rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność dłuższej obserwacji w oddziale szpitalnym. Prosimy uwzględnić to w swoich planach.

Przed badaniem należy wypełnić ankietę dotyczącą aktualnego stanu zdrowia w ktęrej będzie miejsce na zaznaczenie tego typu informacji. Zostaną one uwzględnione przy kwalifikacji do badania. Także lekarz przeprowadzający badanie będzie - w razie potrzeby i wątpliwości zadawał pytania dotyczące przebytych chorób, tak aby badanie było dla Państwa bezpieczne.

Aby wziąć udział w badaniu nie trzeba być ubezpieczonym (wystarczy PESEL).

Badanie profilaktyczne jest bezpłatne. Ponadto pacjenci otrzymają bezpłatnie preparat do przygotowania do badania.

Aby się zarejestrować na badanie nie jest potrzebne skierowanie, wystarczy wypełnić krótką ankietę, która jest dostępna na stronie internetowej szpitala, w biurze projektu.

Do udziału w Programie kwalifikują się pacjenci:

Z badań w ramach programu nie mogą skorzystać osoby, które:

Pacjenci, którzy mieli wykonane operacje brzuszne będą mieli możliwość skorzystania w ramach programu z kolonoskopii w znieczuleniu. Operacje brzuszne, które kwalifikują do badania w znieczuleniu:

Rejestracja na badania oraz informacje - Biuro projektu:
Budynek B, pierwsze piętro, pokój nr 6.
Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku godz.: 12.00 - 14.30,
nr telefonu: 62 78 45 508 lub 693 454 222


Prace remontowe w szpitalu

W związku z zaleceniami Straży Pożarnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Szpital Powiatowy w Wieruszowie przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego, które polegało na dostosowaniu budynku szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Realizację zadania podzielono na etapy. W pierwszej kolejności wykonano prace, których wykonanie nie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, więc można było rozpocząć je natychmiast. Wykonano je systemem gospodarczym dzięki pracownikom techniczno - gospodarczym szpitala.

Efekty realizacji pierwszego etapu przeprowadzonego w latach 2012 - 2014 to między innymi wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w szpitalu, wyposażenie szpitala w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zmodernizowano też główną rozdzielnię energii elektrycznej. Zakupiono również nowy zespół prądotwórczy, który zabezpiecza placówkę w przypadku zaniku napięcia w sieci. Niezbędne było też wyposażenie czśćci szpitala w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

W 2015 roku rozpoczął się drugi etap prac, które zakończą się w 2016 roku.

Dokonano tu wydzielenia pożarowego istniejącej klatki schodowej (w starej części budynku szpitala), która została też wyposażona w samoczynne urządzenia oddymiające. Zabezpieczenia systemowego wymagały również drewniane stropy w starej części szpitala. Oświetlenie awaryjne uzyskały kolejne części korytarzy.

Cały obiekt podzielono na strefy pożarowe - To pozwoli na bezpośrednią ewakuację na poziomie tej samej kondygnacji do sąsiedniej strefy pożarowej - wyjaśnia Lucyna Skupień kierownik Działu techniczno-gospodarczego PCM w Wieruszowie. Konieczne było też zamontowanie drzwi dymoszczelnych, które podzieliły korytarze na odcinki nie dłuższe niż 50 m. Wybudowano też drugą, zewnętrzną, wydzieloną pożarowo, klatkę schodową, wyposażoną w samoczynne urządzenia oddymiające.

Ostatnim etapem prac jest wykonanie zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia pokrycia dachu na budynku szpitala zgodnie z wytycznymi Straży Pońarnej - Planowanym terminem wykonania prac zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej ma być rok 2020. Jednak ze względu na podjęcie decyzji o odnowieniu elewacji wszystkich budynków szpitalnych, postanowiono aby wymianę pokrycia dachowego wykonać razem z odnową elewacji. Są to prace związane z sobą, stąd decyzja o szybszej realizacji zalecenia pożarowego - mówi Lucyna Skupień kierownik Działu techniczno-gospodarczego PCM w Wieruszowie.

Ponadto w szpitalu trwają prace mające na celu poprawę komfortu pobytu pacjentów. Zakończył się już remont łazienek dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, a na kolejne miesiące b.r. zaplanowany jest remont łazienek na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na parterze szpitala.

 


Sprzęt od WOŚP

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach rozdziału środków zebranych podczas 24. Finału WOŚP kolejny sprzęt medyczny - aparat do pomiaru RR dodatkowo wyposażony w funkcję pulsoksymetru oraz pomiaru temperatury ciała. Ponadto ZOL otrzymał 20 łóżek sterowanych elektrycznie, wyposażonych w wysięgniki, wieszaki do kroplówek, materace p/odleżynowe piankowe (leczące odleżny do IIIst. włącznie) i 20 szafek przyłókowych wyposażonych w blaty boczne.

 


Nawiązanie współpracy PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy z NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy nawiązało współpracę z NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Pacjenci, u których zdiagnozowano nowotwór lub istnieje podejrzenie nowotworu mają możliwość skorzystania z profesjonalnej oraz kompleksowej pomocy w Tomaszowskim Ośrodku. Wystarczy skontaktować się z rejestracją - nr tel. 44 786 81 03, e mail: rejestracja.tomaszow@nu-med.pl lub bezpośrednio z pełnomocnikiem ds. pacjenta 730 993 874, aby uzyskać szczegółowe informacje o zakresie oferowanych świadczeń (link do strony internetowej szpitala: tomaszowonkologia.nu-med.pl).
NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim działa od stycznia 2015 roku. Od jesieni 2015 roku, ośrodek posiada kontrakty z NFZ na leczenie pacjentów onkologicznych. Tomaszowska onkologia leczy chemioterapią i radioterapią. W ośrodku jest także poradnia onkologiczna, do której zgłaszają się zarówno pacjenci za skierowaniami, jak i bez skierowania.
Leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym, bądź szpitalnym, w zależności od stanu zdrowia leczonego. Ośrodek posiada oddział szpitalny z 43 łóżkami. Placówka zawarła umowy z hostelami, gdzie przebywają pacjenci, którzy nie wymagają stałego nadzoru stanu zdrowia. Do hostelu kierowani są pacjenci, dla których indywidualny przyjazd na zabiegi kilka razy w tygodniu byłby trudny, bądź niemożliwy. NU-MED CDiTO w porozumieniu z zewnętrzną firmą, realizuje także przewozy dla pacjentów np. z Warszawy i Łodzi.
W NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się Zakład Radioterapii, który składa się z trzech pracowni akceleratorów, pracowni tomografii komputerowej, modelarni i Zakładu Fizyki Medycznej, gdzie planowane jest leczenie pacjenta. Do leczenia używany jest najwyższej klasy sprzęt - akceleratory Varian True Beam. Pacjent jest diagnozowany przez wyspecjalizowanych lekarzy onkologów-radioterapeutów. Plan leczenia, sam proces, odbywają się pod okiem prowadzącego danego pacjenta lekarza radioterapeutę. Radioterapia to leczenie charakteryzujące wszystkie cztery ośrodki onkologiczne Grupy NU-MED, które znajdują się w Elblągu, Zamościu, Katowicach i w Tomaszowie Mazowieckim.
Tomaszowski ośrodek charakteryzuje też prowadzona w nim chemioterapia. Poza standardową chemioterapią niektóre formy leczenia dostępne są w ramach tzw. programów lekowych. W Oddziale Chemioterapii NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzone jest leczenie systemowe większości nowotworów złośliwych: raków, chłoniaków i mięsaków. W tym w ramach programów lekowych: raka piersi, płuc, jelita grubego, żołądka, prostaty, nerki i chłoniaków nieziarniczych. - Wszyscy lekarze zatrudnieni w Oddziale posiadają tytuł specjalisty onkologa klinicznego i doświadczenie zawodowe w leczeniu różnych rodzajów nowotworów zdobyte w kilku ośrodkach w Polsce ( m.in. Łódź i Bydgoszcz). Ponadto w Oddziale zatrudniony jest lekarz specjalista chorób wewnętrznych, który każdorazowo konsultuje pacjenta pod kątem chorób współistniejących i bezpieczeństwa prowadzonych terapii. Ośrodek wspłpracuje również z prof. endokrynologii specjalizując się w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych oraz hematologiem. - mówi dr n.med. Joanna Połowinczak-Przybyłek, dyrektor medyczny w NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej.
Preparaty farmakologiczne używane w leczeniu pacjentów w Tomaszowie, przygotowywane są na miejscu - w nowoczesnej Aptece centrum. Gwarantuje to pełną kontrolę, właściwą jakość preparatów oraz brak zbędnych opóźnień związanych z transportem leków.
Pacjenci oczekujący na napromieniania, bądź na podanie cytostatyku, mają do dyspozycji poczekalnię, w której można przygotować sobie kawę bądź herbatę, spędzić czas oglądając telewizję, bądź przeglądając prasę. Dostępny jest również sygnał Wi-Fi umożliwiający korzystanie z Internetu.


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach rozdziału środków zebranych podczas 24. Finału WOŚP sprzęt medyczny - aparat EKG. Otrzymany sprzęt zmniejszy czas oczekiwania na wykonanie badania, szczególnie w sytuacjach nagłych, a co za tym idzie pozwoli na szybszą reakcję personelu medycznego.

 


Ćwiczenia służb ratunkowych

07.05.2016r. w godzinach popołudniowych w Wieruszowie na terenie zamczyska odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. W ćwiczeniach udział wzięli również ratownicy medyczni z Wieruszowskiego PCM-u.  Zaaranżowano katastrofę restauracji znajdującej się w samolocie. Analiza pracy służb ratunkowych pozwoli na wprowadzenie niezbędnych modyfikacji celem doskonalenia obowiązujących procedur.

Szczegłowa relacja z tego wydarzenia dostępna na stronie www.tugazeta.pl bądź www.powiatowy.plPrezes Zarządu - Dyrektor Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie - Eunika Adamus
oraz
zastępca dyrektora ds. medycznych - Longin Słowikowski

Z okazji obchodzonego w dniu 7 kwietnia Dnia Pracownika Służby Zdrowia pragną złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie, bezinteresowność, profesjonalizm i determinację w ratowaniu najcenniejszej wartości jaką jest ludzkie życie i zdrowie oraz podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, technikom elektroradiologii, fizjoterapeutom, farmaceutom oraz pozostałym pracownikom szpitala za bezgraniczną ofiarność i zaangażowanie w działania na rzecz pacjenta.
Życzymy Państwu osobistej satysfakcji z trudnej, wymagającej i niezwykle odpowiedzialnej, ale jakże potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.


W tym roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod znakiem profilaktyki i leczenia cukrzycy.


Glukoza to główne źródło energii dla organizmu. Wiele spożywanych przez nas produktów żywnościowych trawionych jest do glukozy i wchłanianych do krwi. Tu wychwytuje ją insulina, czyli hormon produkowany przez trzustkę i transportuje do wszystkich komórek dla których jest źródłem energii. U chorego na cukrzycę trzustka albo wytwarza za mało insuliny, albo nie wytwarza jej w ogóle (wtedy mówimy o cukrzycy typu 1). Z cukrzycą typu 2 mamy do czynienia gdy organizm chorego wytwarza insulinę lecz nie potrafi jej wykorzystać.

- Zachorowań na cukrzycę jest bardzo dużo. Co roku przybywa nam około 100 nowych pacjentńw - podkreśla Jolanta Anek, diabetolog z poradni diabetologicznej Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie.

Cukrzyca w początkowym stadium, nawet przez kilka lat może być zupełnie bezobjawowa. Choroba często długo nie daje o sobie znać, a w dodatku u każdego może przebiegać inaczej. Zdarza się, że rozpoznaje się ją w różnych etapach zaawansowania.

- Powinniśmy zwracać uwagę na wiele czynników, np. na to, czy w najbliższej rodzinie mamy chorych na cukrzycę, czy mamy nadwagę, nadciśnienie - wylicza diabetolog. - Istotny jest też nasz tryb życia: stres, siedząca praca i mało ruchu, palenie papierosów. Jeśli któryś z tych czynników występuje to obligatoryjnie po 35. roku życia każdy z nas powinien raz w roku zrobić kontrolny pomiar cukru - podkreśla doktor Jolanta Anek.

Dla osób, które nie chorują na cukrzycę bezpieczny poziom cukru we krwi, badany na czczo, nie przekracza 100, a po jedzeniu 140 mg/dL.

Co powinno nas zaniepokoić? - Jeśli zgłasza się pacjent, który pije bardzo dużo płynów, oddaje więcej niż zazwyczaj moczu, jest senny i osłabiony, pogarsza mu się wzrok, ma problemy z koncentracją to pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy podejrzewać jest właśnie cukrzyca - mówi diabetolog.

Aby wykluczyć lub potwierdzić cukrzycę, trzeba określić poziom glukozy we krwi na czczo. Próbkę krwi pobiera się po upływie co najmniej 10 godzin od ostatniego posiłku - wówczas poziom glukozy jest najniższy. Jeśli wynik wyniesie 126 mg/dL (7 mmol/l) lub więcej badanie trzeba powtórzyć. Jeżeli po raz drugi wynik jest powyżej normy, to wiemy, że jest to cukrzyca. Konieczna jest szybka kontrola stanu zdrowia i rozpoczęcie leczenia.

Można również skierować pacjenta na test obciążenia glukozą. To drugi ze sposobów diagnozowania. Badanie to określa zmiany stężenia glukozy we krwi przed i po wypiciu roztworu zawierającego 75 g glukozy. Jeśli po upływie dwóch godzin wskaźnik będzie wynosił 200 mg/dL (11 mmol/l) lub więcej można potwierdzić rozpoznanie cukrzycy.

Czynnikami wpływającymi na rozwój choroby u osób dorosłych są przede wszystkim złe nawyki żywieniowe, brak aktywnońci fizycznej i nadwaga. Warto też pamiętać, że jeśli u kogoś z członków naszej rodziny stwierdzono cukrzycę, trzeba zachować szczególną czujność. Takie osoby powinny mieć wykonane badania w kierunku cukrzycy częściej niż pozostali pacjenci.

- Najważniejsza w profilaktyce cukrzycy jest higiena trybu życia. Tu podstawą jest ruch - co najmniej 30 minut spaceru codziennie, wypijanie 3 litrów płynów na dobę, unikanie cukrów prostych w diecie - podkreśla doktor Jolanta Anek. - Uważajmy na cukry proste, czyli owoce. W piramidzie żywienia jest 300 gramów owoców na dobę, a to tylko trzy połówki jabłka, albo np. trzy garstki małych owoców - podkreśla diabetolog.

Najważniejszym celem leczenia cukrzycy jest zapobieganie rozwojowi jej przewlekłych powikłań. U osób z niewyrównaną cukrzycą upośledzona zostaje praca narządów: serca i nerek, oczu, mózgu, naczyń krwionośnych i następują przewlekłe powikłania, często wymagające hospitalizacji. Powikłania mogą dotyczyć oczu (retinopatia cukrzycowa), spowodować chorobę nerek (nefropatia cukrzycowa), lub miażdżycę. Ta lista niestety jest długa.


Nowo otwarta Poradnia urologiczna w Wieruszowskim Szpitalu

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego pragnie poinformować,
iż od 05.04.2016 r. będziemy świadczyć odpłatnie usługi w poradni urologicznej.
W poradni urologicznej pacjentów przyjmować będzie dr n. med. Jarosław Bobiński specjalista urolog.
Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 62 78 45 500
lub osobiście w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych.

Serdecznie zapraszamy!


Nowy aparat rentgenowski

W lutym Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie wzbogaciło się o dwa nowe aparaty rentgenowskie. Pierwszy to aparat do zdjęć punktowych zębów, który zastąpił stary i wysłużony już aparat, natomiast drugi to aparat do zdjęć pantomograficznych (potocznie zwanych panoramą).
Pantomograf jest to zdjęcie przeglądowe przedstawiające ogólny stan wszystkich zębów, zawiązków zębów oraz struktur je otaczających takich jak kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo - żuchwowe i częściowo zatoki szczękowe, jest również pomocne w ocenie wad rozwojowych, urazach i nowotworach.
Za pomocą pantomogramu można wykryć wiele nieprawidłowości, jak np. pruchnica, zmiany okołowierzchołkowe, zęby zatrzymane, dodatkowe i nadliczbowe, zęby nieprawidłowo przeleczone kanałowo. Ze względu jednak na ogólny obraz czasami wymagane jest wykonanie dodatkowo dokładniejszego zdjęcia zębowego podejrzanej okolicy np. zdjęcia punktowego. Pantomogram daje również pogląd na stan uzębienia w przypadku planowania leczenia ortodontycznego.

Pantomogram powinien być wykonywany okresowo w celu kontroli stanu wyżej wymienionych elementów narządu żucia, a szczególnie w profilaktyce próchnicy, okres ten jest uzależniony indywidualnie od stanu zdrowia, wieku, podatności tkanek na próchnicę, ryzyka chorób i jakichkolwiek oznak chorób. Badanie takie wykonywane jest wyłącznie na podstawie skierowania, które wypisuje lekarz.


16 - 22 listopada: pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku w dniach 16 - 22 listopada po raz pierwszy obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization). Kampania ma zwrócić uwagę na zagrożenie ryzykiem utraty skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania. Wśród celów kampanii wymienia się doprowadzenie do tego aby na całym świecie antybiotykooporność uznano za zagrożenie dla zdrowia publicznego, zwiększenie świadomońci nt. konieczności właściwego stosowania antybiotyków oraz zaangażowanie wszystkich grup społecznych w walkę z tym problemem. WHO dostrzega konieczność podjęcia globalnych działań zmierzających do wsparcia dotychczasowych działań w ramach krajowych planów zwalczania antybiotykooporności oraz rozpowszechniania światowego planu walki z antybiotykoopornością przyjętego podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2015 r. Tydzień Wiedzy o Antybiotykach przypada na jesienny okres infekcyjny, kiedy szczególną uwagę należy zwracać na racjonalne stosowanie antybiotyków. Pamiętajmy, że przeziębienia, grypę i ostre zapalenia oskrzeli wywołują wirusy, a więc antybiotyk w ich leczeniu nie jest potrzebny! Antybiotyki nie działają na wirusy!


18 listopada obchodzimy
Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Rano miewasz napady kaszlu? Często się przeziębiasz? Nie możesz złapać tchu, gdy przyśpieszysz kroku? Być może masz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Według najnowszych statystyk cierpi na nią ponad 2 miliony dorosłych Polaków. Nie uwzględniają one jednak tych osób, które odczuwają dolegliwości wynikające z tej choroby, ale się nie leczą.
Niepozorne i często lekceważone objawy mogą świadczyć o POChP - przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. To wielki wróg naszych płuc, bo działa podstępnie i przez wiele lat nie daje żadnych objawów.
Tajemniczym wyrazem w nazwie choroby jest obturacja. W medycynie oznacza ona zwężenie wewnętrznej średnicy (tzw. światła), np. naczynia krwionośnego czy oskrzeli. W przypadku POChP obturacja polega na zwężeniu dróg oddechowych, co utrudnia przepływ powietrza przez płuca. Chory ma trudności przede wszystkim przy wydychaniu powietrza z płuc, choć także i jego nabieranie może być utrudnione. Osoba, która doświadcza obturacji oskrzeli, odczuwa duszność, ucisk w klatce piersiowej i często słyszy własny świszczący oddech.

POChP - objawy

Nie ma jednego, charakterystycznego dla POChP objawu. Zwykle pojawia się poranny kaszel (w nocy chory raczej nie kaszle), odksztuszanie plwociny i narastająca duszność. Ten ostatni objaw początkowo manifestuje się tylko podczas wysiłku, a w miarę postępu choroby nasila się tak bardzo, że utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia wykonywanie nawet prostych czynności. Ogromnym problem diagnostycznym jest to, że podobne objawy mogą dawać także inne schorzenia, np. astma czy choroby układu krążenia. To właśnie sprawia, że POChP jest późno rozpoznawana. Ale POChP to nie tylko problemy z oddychaniem. Rozwijająca się choroba sprzyja również nadciśnieniu płucnemu, osłabieniu mięśni szkieletowych, zaburzeniom metabolicznym (np. cukrzycy typu 2), anemii, osteoporozie oraz ogńlnemu wyniszczeniu organizmu.
Około 90 proc. przypadków POChP to skutek wieloletniego aktywnego lub biernego palenia tytoniu. 10 proc. chorych to osoby, które pracowały w miejscach o dużym zanieczyszczeniu powietrza lub mają genetyczne wady płuc. Zabójcze dla płuc może być także opalanie mieszkań i gotowanie na biopaliwach.
Każdy, kogo niepokoi stan jego płuc, tzw. krótki oddech, męczy się przy niewielkim nawet wysiłku, powinien przebadać swoje płuca. Podstawowym badaniem określającym ich stan jest spirometria, czyli pomiar pojemności płuc. Badanie pozwala ocenić, czy płuca są starsze niż nasza metryka

Jak zatrzymać POChP?

Żeby spowolnić rozwój choroby i nie szkodzić sobie należy:
- Rzucić palenie i nie przebywać wśród palących.
- Regularnie zażywać leki.
- Unikać zanieczyszczonego powietrza, np. pyłu węglowego, spalin, dymu kominowego, rozpylonych chemikaliów.
- Chronić się przed zakażeniami dróg oddechowych, np. w sezonie infekcji jak najmniej przebywać w dużych skupiskach ludzi, szczepić się co roku przeciw grypie.
- Ruszać się na świeżym powietrzu, dużo spacerować wykonując zalecone przez lekarza ćwiczenia oddechowe.
- Zdrowo się odżywiać - dieta powinna być bogata w białko, wapń (ale nie nabiał, który zwiększa wydzielanie śluzu), potas oraz witaminę C. Ważne jest też picie sporej ilości płynów niegazowanych.


Dzień Rehabilitacji

poszerza zakres wiadczonych usług o Rehabiltację niemowląt i dzieci Metodą NDT-Bobath, zarówno w ramach umowy z NFZ jak i prywatnie.

Terapia tą metodą prowadzona jest przez mgr fizjoterapii Beatę Banaś-Drożdżań, która ukończyła kurs i zdobył certyfikat akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Bobath (EBTA) oraz przez Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath.

Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

Usprawnianie wedńug Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.
Podczas ćwiczeń dziecko nie powinno płakać, gdyż płacz zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych oraz powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy i akceptacji z prowadzącym ćwiczenia.

Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują  ćwiczenia w warunkach domowych.

Wskazania do terapii:

Jednocześnie informujemy, iż w Dziale Rehabilitacji prowadzona jest również terapia metodą Vojty, przez panią mgr Agnieszkę Kubot. Dostęp do tych dwóch metod terapeutycznych pozwala na kompleksową rehabilitację niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami genetycznymi, opóźnionym rozwojem ruchowym oraz ze schorzeniami ortopedycznymi w jednej placówce.


Ćwiczenia ewakuacyjne

W dniu 18.09.2015r. odbyły się w szpitalu ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek zdarzenia nadzwyczajnego na terenie PCM. Pracownik szpitala zgłosił odpowiednim służbom, że na terenie budynku szpitala znajduje się podejrzana przesyłka. W akcji udział wzięły jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Akcja przebiegła sprawnie.

Relacja dostępna również na stronie: www.tugazeta.pl

 

 


"Szpital przyjazny pacjentom"

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie już po raz trzeci otrzymał Certyfikat "Szpital przyjazny pacjentom" przyznany przez kapitułę programu DOBRE BO POLSKIE. Certyfikat został przyznany Szpitalowi na podstawie pozytywnych rekomendacji pacjentów i przez kolejny rok będzie mógł się powoływćń na to wyróżnienie.


Konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej

Już od sierpnia 2015r. PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Wieruszowie będziecie Państwo mogli skorzystać z komercyjnych konsultacji lekarza rehabilitacji medycznej. Pani dr Zofia Merc-Gołębiowska jest specjalistą rehabilitacji dziecięcej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym zdobytym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pani dr Zofia Merc-Gołębiowska zajmuje się dziećmi z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, w przebiegu wcześniactwa, wad wrodzonych, chorób CUN, usprawnianiem dzieci z zespołem Downa oraz innymi chorobami genetycznymi.

Zapisy na konsultacje będą odbywały się osobiście w Dziale Rehabilitacji lub pod numerem telefonu 62 784 55 19.

Serdecznie zapraszamy


Stomatologia dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Pacjenci, od sierpnia 2015 r. w ofercie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie w ramach kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępne będą zabiegi stomatologiczne dla osób niepełnosprawnych. Zabiegi wykonywane będą na bloku operacyjnym oddziału chirurgii jednego dnia w znieczuleniu ogńlnym.

Zapisy oraz szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku
pod numerem telefonu: 71 398 34 17


FALA UDERZENIOWA-SKUTECZNA WALKA Z BÓLEM NARZĄDU RUCHU


Oferta Działu Rehabilitacji PCM NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie w zakresie standardowych metod postępowania w leczeniu schorzeń stawów obwodowych od stycznia 2015 roku została rozszerzona o terapię radialną falą uderzeniową (ESWT), która zapewnia niesamowite efekty lecznicze, w krótkim czasie. Zakupiony został jeden z najlepszych dostępnych na polskim rynku aparat ShockMaster 500. Niestety zabieg ten nie jest refundowany przez NFZ i istnieje możliwość skorzystania jedynie komercyjnie. Zaleca się wykonanie 3-5 zabiegów, w większońci przypadków to wystarcza by osiągnąć efekt przeciwbólowy. Najczęściej spotykane w praktyce fizjoterapeuty dolegliwości, które można zakwalifikować do leczenia falami uderzeniowymi, to: ostroga piętowa, łokieć golfisty i tenisisty, stany zapalne ścięgien i mięśni rotatorów stawu barkowego, kolano skoczka, bóle barku z towarzyszącymi zwapnieniami, podwyższone napięcie mięśniowe, zespół mięśnia piszczelowego przedniego, zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego.
Na podstawie przypadków, w których zebraliśmy największe doświadczenie, mogę stwierdzić, iż u około 80% pacjentów nastąpiła znaczna ulga i redukcja, bądź całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych - wyjaśnia Agnieszka Kubot Koordynator Działu Rehabilitacji.
Zabiegi falą uderzeniową w przypadku ostróg piętowych skutkują poprawą u około 90% przypadków. Bezpośrednio po pierwszej aplikacji następuje silny efekt analgetyczny. Po drugim lub trzecim zabiegu osoby poddawane terapii zgłaszają zdecydowaną ulgę w rozruchu porannym, a następnie coraz mniejsze problemy w obciążaniu stopy. Efekty są wyraźne i widoczne po każdym zabiegu. Pacjenci doceniają natychmiastowy efekt analgetyczny oraz brak nawrotów bólu, chociaż muszą czasami zmierzyć się z krótkotrwałym bólem podczas zabiegu.
Jak wyjaśnia Agnieszka Kubot Koordynator Działu Rehabilitacji - w przypadku łokcia tenisisty skuteczność ESWT jest również wysoka. Według obserwacji przypadków leczonych w naszym Dziale Rehabilitacji wynosi ona około 85%. Generalnie trzeba zaznaczyć, że ból zabiegowy rekompensuje silny efekt przeciwbólowy, rozluźnienie mięśni przedramienia i to natychmiast po aplikacji. Natychmiastowy efekt uzyskujemy również w zespole tarcia pasma biodrowo-piszczelowego, najczęściej aby osiągnąć efekt przeciwbólowy wystarcza około trzech zabiegów. W tej grupie pacjentów 80% odczuło znaczną ulgę i redukcję bólu. W przypadku stawu kolanowego najlepsze rezultaty otrzymaliśmy w leczeniu tzw. "kolana skoczka". Skuteczność terapii w tej grupie pacjentów wyniosła okońo 75%.

 


Ćwiczenia służb ratunkowych

22.05.2014 r. w godzinach przedpołudniowych w miejscowońci Pieczyska na tamtejszym przejeździe kolejowym odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. W ćwiczeniach udział wzięli również ratownicy medyczni oraz lekarz systemu z Wieruszowskiego PCM-u. Zaaranżowano wypadek z udziałem drezyny oraz samochodu osobowego przewożącego grupę osób. Analiza pracy służb ratunkowych pozwoli na wprowadzenie niezbędnych modyfikacji celem doskonalenia obowiązujących procedur.

Szczegłowa relacja z tego wydarzenia dostępna pod linkami: www.tugazeta.pl lub www.powiatowy.pl.Znamiona barwnikowe i ich szkodliwość jako potencjalne zagrożenie

Jednym z największych niebezpieczeństw onkologicznych w okresie wiosenno-letnim jest transformacja nowotworowa znamion barwnikowych skóry.
Znamię barwnikowe (popularnie nazywane "pieprzykiem") zbudowane jest z łagodnie namnażających komórek barwnikowych skóry).
Szacuje się, że przeciętny dorosły człowiek ma ok. 20 znamion barwnikowych. Niewielki ich odsetek jest obecny już w chwili urodzenia, większość z nich rozwija się w wieku późniejszym. U ok. 60-90% populacji występuje przynajmniej jedno znamię dysplastyczne (takie, które cechuje się asymetrycznym kształtem, nieprawidłową wielkością >6 mm, nieregularnym brzegiem i różnorodnością kolorów. Ten typ znamienia może ulegać zezłośliwieniu i transformacji w kierunku czerniaka)
Uważa się, że znamiona mogą być punktem wyjścia czerniaków złośliwych. Ponadto do rozwoju czerniaka może dojść w obrębie znamion atypowych zlokalizowanych w miejscach silnie drażnionych (stopy, dłonie). Kolejnym czynnikiem sprzyjającym zezłośliwieniu znamienia barwnikowego jest nadmierna ekspozycja na słońce, która może prowadzić do poparzeń, oraz przewlekła, sumaryczna dawka UV
100% gwarancją bezpieczeństwa jest usunięcie takich znamion. Usunięcie znamion umożliwia wykonanie badania histopatologicznego usuniętego znamienia i tym samym ustalenie ostatecznego rozpoznania. Zabieg taki wykonać można w każdej poradni chirurgii ogólnej, również w poradni chirurgicznej PCM w Wieruszowie.

Inne zabiegi wykonywane w poradni chirurgicznej PCM w Wieruszowie: chirurgia wrastającego paznokcia, zaopatrywanie ran w następstwie urazów (mechanicznych i termicznych) oraz kontynuacja leczenia szpitalnego po zabiegach chirurgicznych.Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby
związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego

W dniu 28 kwietnia odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego". Projekt  finansowany jest ze środków funduszy norweskich i budżetu państwa. Podczas konferencji Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Sp. z o.o. Szpitala Powiatowego w Wieruszowie Eunika Adamus podpisała porozumienie na mocy którego Powiatowe Centrum Medyczne będzie odpowiedzialne za realizację badań profilaktycznych w ramach w/w projektu.

Relacja z konferencji dostępna na: www.tugazeta.pl lub www.powiatowy.pl.


Porozumienie dotyczące utworzenia skoncentrowanej dyspozytorni

W dniu 27.04.2015 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie Eunika Adamus wraz z Jolantą Chełmińską Wojewodą Łódzkim, Małgorzatą Klepacz reprezentującą Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi oraz dziesięcioma innymi podmiotami medycznymi z województwa łódzkiego podpisała porozumienie regulujące zasady realizacji obowiązków dysponentńw Zespońńw Ratownictwa Medycznego z terenu województwa łódzkiego.
Porozumienie zostało zawarte w związku z ogńlnopolskim procesem centralizacji dyspozytorni medycznych oraz zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
Podstawy prawne do budowy i działania systemu powiadamiania ratunkowego zostały ujęte w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz w aktach wykonawczych do niej.
Zespoły Ratownictwa Medycznego zostaną wyposażone przez Wojewodę Łódzkiego w sprzęt niezbędny do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania SWD PRM: w tablety, drukarki i GPS.
Data wejścia w życie porozumienia zostanie określona przez Wojewodę Łódzkiego. Od tej daty dysponenci Zespołów Ratownictwa Medycznego zostaną zwolnieni z obowiązku prowadzenia dyspozytorni na swoim terenie, a obowiązek ten przejmie tzw. skoncentrowana dyspozytornia, która będzie się mieścić w Łodzi przy ul. Pienistej 11.


Wizyta wolontariuszy w Szpitalu

W dniu 18.04.2015 r. wolontariusze z Fundacji "Dr Clown" odwiedzili małych pacjentów wieruszowskiego szpitala. Podczas wizyty przeprowadzili dla dzieci terapię śmiechem, zorganizowali zabawy i animacje. Zwieńczeniem wizyty było przekazanie na rzecz Oddziału Pediatrycznego zestawu klocków Lego. Takie inicjatywy mają na celu spowodowanie, aby pobyt w szpitalu był mniej uciążliwy dla chorych dzieci. Wizyta wolontariuszy wywołała dużo radości i uśmiechu na twarzach małych pacjentów.

Jednocześnie Zarząd PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego pragnie złożyć serdeczne podziękowania Fundacji "Dr Clown" za ufundowanie zestawu klocków Lego dla Pacjentów Szpitala.

 

 


Z okazji Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia

Prezes Zarządu - Dyrektor Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie - Eunika Adamus oraz zastępca dyrektora ds. medycznych - Longin Słowikowski,

Pragną złożyć wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, oraz pozostałym Pracownikom Ochrony Zdrowia podziękowania za ofiarną i ciężką pracę w trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz chorych.

Ponadto przyjmijcie Państwo życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości, cierpliwości w codziennych troskach i zabiegach o zdrowie innych.


Światowy Dzień Zdrowia pod znakiem Bezpiecznej Żywności

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera jako temat przewodni inny obszar priorytetowy ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego - w tym roku jest to Bezpieczeństwo Żywności.
Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia. Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób - począwszy od biegunki aż po nowotwory.
Przenoszone drogą pokarmową choroby wywoływane są przez bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne dostające się do organizmu wraz ze skażoną żywnością lub wodą.
Występujące w żywności patogeny mogą powodować silną biegunkę lub wyniszczające infekcje, takie jak zapalenie opon mózgowych. Skażenie substancjami chemicznymi może prowadzić do ostrych zatruć lub długotrwałych chorób, takich jak nowotwory. Przenoszone drogą pokarmową choroby mogą być przyczyną długotrwałej niesprawności, a nawet śmierci. Wśród przykładów niebezpiecznej żywnońci należy wymienić niedopieczone/niedogotowane produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, owoce i warzywa zanieczyszczone odchodami.
Światowa Organizacja Zdrowia opracowała kilka zasad, które mogą nas uchronić przed chorobami wywołanymi spożywaniem złej jakości pożywienia. Zasady te określane są mianem: 5 kroków do bezpieczniejszej żywności:

 1. Utrzymywanie czystości - należy myć ręce przed kontaktem z żywnością, po wyjściu z toalety, myć i odkażać wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane podczas przygotowywania żywności, a także chronić kuchnię i żywność przed owadami i innymi zwierzętami.
 2. Oddzielanie żywnońci surowej od ugotowanej - surowe mięso, owoce morza należy oddzielać od innej żywnońci i przechowywać w oddzielnych pojemnikach, tak, aby nie dopućcić do kontaktu między żywnością surową z już ugotowaną. Ważne jest także przygotowywanie surowej żywności za pomocą oddzielnych sprzętów - desek do krojenia, noży, łyżek.
 3. Dokładne gotowanie - Bakterie giną w temperaturze 70°C. Doprowadzanie potraw do wrzenia, również podczas ich odgrzewania, zabezpiecza nas więc przed zakażeniem bakteriami.
 4. Utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze - ugotowaną potrawę można przechowywać w temperaturze pokojowej maksymalnie przez 2 godziny. Trzeba zatem trzymać jedzenie w lodówce, ustawionej poniżej 5°C. Produkty powinno się rozmrażać wyłącznie poprzez zanurzenie w gorącej wodzie lub w urządzeniach grzewczych. Warto też dbać o to, by posiłki były zjadane tuż po podaniu, kiedy jeszcze są gorące.
 5. Korzystaj tylko z bezpiecznej wody i żywności - przede wszystkim trzeba wybierać świeże produkty, dokładnie myć i obierać pod bieżącą wodą. Nie należy jeść żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia.


Szkolenie w Niwiskach

W dniu 25.02.2015 r. dwóch ratowników ze Szpitala w Wieruszowie - Mariusz Małys i Adam Fiołka przeprowadziło szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Niwiskach. Jak wyjaśnia mgr Grażyna Szczecińska - Dyrektor Szkoły: do szkoły uczęszcza 63 uczniów (kl. I - VI), 15 dzieci znajduje opiekę w punkcie przedszkolnym i 7 w oddziale przedszkolnym. Ponadto do szkoły uczęszcza 8 uczniów niepełnosprawnych o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Uczniowie ci posiadają orzeczenia np. stwierdzające niepełnosprawność w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzm dziecięcy. Szkoła organizuje dla nich indywidualne zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno - wychowawcze, zajęcia logopedyczne i terapeutyczne stosownie do ich potrzeb. Oprócz zajęć indywidualnych uczniowie niepełnosprawni uczestniczą w zajęciach ze swoją klasą. Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy to niezwykle ważna sprawa. Wszyscy powinniśmy potrafić odpowiednio zachować się w sytuacji, kiedy jest zagrożone czyjeś życie lub zdrowie. Uważam, że zadaniem szkoły jest wyposażyć uczniów nie tylko w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, ale także wyposażyć ich w praktyczne umiejętności np. w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które pozwolą im uratować komuś życie i pomóc gdy będzie taka potrzeba. Należy utrwalać w nich te umiejętności i pokazać uczniom, że nie wolno bać się pomagać. Ratownik Mariusz Małys, który przeprowadzał szkolenie tłumaczy: wiedza, którą dzieci zdobędą podczas takiego szkolenia może przyczynić się do szybkiego zareagowania i nieulegania uczuciu paniki. Należy pamiętać, że już samo wezwanie karetki jest udzieleniem pierwszej pomocy dlatego należy przypominać dzieciom w jaki sposób wezwać karetkę.

   

   


Nowy ambulans

Szpital zakupił nowy ambulans, który służy do realizowania świadczeń medycznych z zakresu transportu medycznego zleconego przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy podpisali umowę z PCM, przewozów międzyszpitalnych oraz realizacji świadczeń w zakresie nocnej pomocy lekarskiej. Karetka, która do tej pory realizowała transport medyczny miała prawie 600 tys. km przebiegu, wymagała gruntownego remontu, którego koszt przewyższyłby wartość karetki, dlatego Pani Prezes podjęła decyzję o zakupie nowszego modelu - tłumaczy Kierownik Ratownictwa Medycznego Halina Dębska. Ambulans dostosowany jest do przewozu jednej osoby leżącej i jednej siedzącej. Wyposażony jest w tlen oraz sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia pacjenta. Świadczenia realizowane są przez wykwalifikowany personel medyczny tj. ratowników medycznych. Jednocześnie Dyrekcja PCM pragnie złożyć podziękowania dla Pana Jarosława Chałupki za sfinansowanie oklejenia ambulansu zgodnie z wymogami NFZ.

 


Nowa winda w Szpitalu

W lutym 2015 r. oddano do użytku drugą nową windę, zamontowaną w budynku Szpitala. Pierwsza winda została oddana do użytku w październiku 2014r. Dotychczasowe windy zakupione w latach 1980 -1987 były przestarzałe, wyeksploatowane, wymagały ciągłych napraw i konserwacji.

Nowa winda osobowa o udźwigu nominalnym 1750 kg, przeznaczona dla 24 osób przystosowana jest do warunków szpitalnych tj. przewozu chorych na łóżkach oraz dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wykonana przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych, wyposażona w system głośnomówiący, system Breila, znaki informacyjne wyświetlane na piętrowskazywaczach, łączność bezpośrednią z kabiny z serwisem oraz Ratownictwem Medycznym (na wypadek awarii windy). Wszystkie te funkcje zapewniają pacjentom, personelowi, a w szczególności osobom niepełnosprawnym możliwość swobodnego poruszania się po budynku Szpitala, lepszą dostępność do oddziałów oraz poradni specjalistycznych. Wartość inwestycji to kwota 168 000 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 539 zł.


Uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacyjnego

W dniu 11.02.2015 r. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacyjnego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie.
Certyfikat z rąk Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Jerzego Henngia odebrała Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego - Eunika Adamus oraz z-ca dyr. ds. medycznych Longin Słowikowski.
W uroczystości tej uczestniczyło wielu znakomitych gości jak reprezentująca Panią Wojewodę - Jolanta Pustelnik Doradca Wojewody, dyrektorzy okolicznych szpitali, starosta Andrzej Szymanek, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Kowalczyk, członkowie Rady Nadzorczej PCM-u, Burmistrz Wieruszowa, wójtowie, radni powiatowi, kierownicy instytucji współpracujących ze szpitalem oraz pracownicy szpitala.
W dniach 3-5.09.2014 r. w Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna, podczas której audytorzy poddali bardzo dokładnej kontroli wszystkie dziedziny działalności Szpitala - przede wszystkim proces leczenia, diagnostyki, epidemiologii, farmakoterapii, a także te związane z żywieniem oraz organizacją i zarządzaniem. Ponadto dokonali przeglądu dokumentacji medycznej na pół roku wstecz. Podczas przeglądu akredytacyjnego oceniane są m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, opieka nad pacjentami, kontrola zakażeń, diagnostyka, bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie placówką.
Według danych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia certyfikat akredytacyjny aktualnie ma w Polsce 187 szpitali, w tym 11 w województwie łódzkim. PCM jest pierwszym szpitalem powiatowym w województwie łódzkim, który uzyskał certyfikat akredytacyjny.

   

 

 

 

 

 


Szpitalowi udało się uzyskać Certyfikat Akredytacyjny!

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia udzielił akredytacji Powiatowemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. NZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Wieruszowie w zakresie działalności Oddziały Szpitalne.
W dniach 3-5.09.2014 r. w Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna, podczas której audytorzy poddali bardzo dokładnej kontroli wszystkie dziedziny działalnością Szpitala - przede wszystkim proces leczenia, diagnostyki, epidemiologii, farmakoterapii, a także te związane z żywieniem oraz organizacją i zarządzaniem. Ponadto dokonali przeglądu dokumentacji medycznej na pół roku wstecz. Podczas przeglądu akredytacyjnego oceniane są m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, opieka nad pacjentami, kontrola zakażeń, diagnostyka, bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie placówką.
Przygotowania do akredytacji to długotrwały proces u nas oznaczało to wytężoną pracę wielu osób od stycznia do września 2014 r.- wyjaśnia Katarzyna Śmiałek Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości.
Według danych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia certyfikat akredytacyjny aktualnie ma w Polsce 180 szpitali, w tym 11 w województwie łódzkim. PCM jest pierwszym szpitalem powiatowym w województwie łódzkim, który uzyskał certyfikat akredytacyjny.
Uroczyste wręczenie certyfikatu akredytacyjnego odbędzie się 11.02.2015 r.


Kolejne inwestycje w Szpitalu

W dniu 17.12.2014 r. Szpital wzbogacił się o nowy sprzęt medyczny - aparat EKG. Koszt zakupu tego aparatu to ponad 5 000 zł. Zakupiono drugi aparat EKG, ponieważ Oddział Chorób Wewnętrznych dysponował tylko jednym aparatem i był on wykorzystywany zarówno na Oddziale jak i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Ponadto jeśli posiadany aparat uległ awarii trzeba było wypożyczać sprzęt z Izby Przyjęć, a tam też jest on potrzebny - wyjaśnia Longin Słowikowski, z-ca dyrektora ds. medycznych, ordynator oddziału chorób wewnętrznych. Zakupiony sprzęt należy do wysokiej klasy aparatów - umożliwia przesyłanie zapisów badania na dowolną skrzynkę e-mail, pozwala na zapis wyników badania do pamięci USB, posiada wysokiej jakości wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym.
Ponadto w Szpitalu przeprowadzono szereg remontów - ze względu na zły stan stolarki okiennej w IV kwartale 2014 r. oraz w styczniu 2015 r. przeprowadzono wymianę okien na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Pediatrycznym i ZOL-u oraz na parterze budynku głównego Szpitala, a wartość zrealizowanych prac to ponad 60 000 zł. W pomieszczeniach szpitalnych i biurowych w listopadzie i grudniu 2014 r. prowadzona była modernizacja oświetlenia - ze względu na zużycie dotychczasowe oświetlenie jest wymieniane na energooszczędne ledowe. Wymiana oświetlenia realizowana była systemem gospodarczym - przez pracowników działu techniczno-gospodarczego. Koszt wymiany oświetlenia to 65 000 zł.
W styczniu 2015 r. zakupiono 30 nowych łóżek szpitalnych wraz z materacami oraz 20 szafek przyłóżkowych. Koszt zakupu to prawie 84 000 zł. Jak wyjaśnia Małgorzata Wróbel, Naczelna Pielęgniarka, zakup nowych łóżek podyktowany był zużyciem łóżek, które były dotychczas wykorzystywane. Nowe łóżka przyczynią się do poprawy komfortu pobytu pacjentów.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem prac dotyczących dostosowania Szpitala do zaleceń Straży Pożarnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na 2015 r. przewidziany jest II etap prac - wydzielenie pożarowe klatki schodowej, podział obiektu szpitalnego na strefy pożarowe, montaż hydrantów, podział korytarzy drzwiami dymoszczelnymi, wykonanie przeszkleń w klasie odporności ogniowej, zamknięcie piwnicy oraz poddasza drzwiami w klasie odporności ogniowej z samozamykaczami.

   


Stomatologia dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Pacjenci! Z przyczyn niezależnych od nas usługi z zakresu stomatologii dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Chirurgii Jednego Dnia będą dostępne prawdopodobnie od IV kwartału 2015 r.


Odwiedziny przedświąteczne u pacjentów ZOL-u

16.12. i 17.12. 2014 uczniowie z pobliskich szkół - Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyszanowie odwiedzili pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego naszego Szpitala. Uczniowie podarowali pacjentom własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne, kartki świąteczne oraz zaśpiewali kolędy. Jak przyznała Pani Małgorzata Wróbel Kierownik ZOL-u już od kilku lat młodzież odwiedza podopiecznych ZOL-u w okresie przedświątecznym i odwiedziny te sprawiają pacjentom dużą radość. Ponadto dzieci z Przedszkola nr 3 w Wieruszowie przekazały dla pacjentów ZOL-u ozdoby świąteczne wraz z życzeniami.

   


Oferta dla małych pacjentów

Dział Rehabilitacji naszego Szpitala rozszerzył swoją działalność o terapię dzieci i młodzieży metodą Vojty.
Informujemy, iż 14.12.2014 r. mgr Agnieszka Kubot uzyskała certyfikat Internationale Vojta Gesellschaf, który jako jedyny upoważnia do pracy terapeutycznej metodą Vojty. Kursy terapeutyczne prowadzone są przez instruktorów wyszkolonych przez IVGe.V. Kurs terapeutyczny trwa 7 tygodni (350 godzin). Warunkiem udziału w kursie jest minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, dyplom fizjoterapeuty i doświadczenie w pracy z pacjentami.
Organizacją kursów w Polsce zajmuje się Promyk Słońca we Wrocławiu.
Poniżej zdjęcie z w/w kursu. Na zdjęciu znajdują się od prawej: Grzegorz Serkies - międzynarodowy instruktor, Agnieszka Kubot, Roland Wittl - międzynarodowy instruktor, kierownik kursu z Kindercentrum w Monachium, Agata Janiszewska - tłumacz, Anna Fonfara - asystent, Sylwia Lizak - asystent.

 


Szkolenie z pierwszej pomocy

W dniach 3.12., 5.12., 10.12.2014r. grupa Ratowników Medycznych ze Szpitala przeprowadziła szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
W szkoleniu udział wzięło prawie 40 pracowników. Mariusz Małys - jeden z ratowników, którzy przeprowadzali szkolenie przyznał, że takie akcje są potrzebne, aby pokazać społeczeństwu, że zasady udzielania pierwszej pomocy nie są trudne i nie powinno się czuć strachu, że można komuś zrobić krzywdę podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

     


Nowy sprzęt dla szpitala

Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie wzbogaciło się o dwa widoekolonoskopy firmy Olympus. Urządzenia te służą do diagnozowania chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Szpital kupił je za kwotę 110 tys. zł. Już od tego tygodnia pracownia badań endoskopowych pracuje przy użyciu nowych wideokolonoskopów. Nowy sprzęt po pierwsze poprawi komfort badań, po drugie posiadając dwa aparaty będzie ich można dziennie przeprowadzić więcej, to zaś powinno skrócić czas oczekiwania.

Dotychczas używany sprzęt będzie częściowo wykorzystany do rektoskopii, częściowo na oddziale chirurgii jednego dnia do przeprowadzania kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym.

Badania endoskopowe wykonują:
Dr n. med. Abdulhabbib Annabhani - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
Lek. med. Rafał Gwóźdź - specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Bożena Waligóra - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Pracownia endoskopowa wykonuje badania diagnostyczne i zabiegowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopię, kolonoskopię, rektoskopię). Badania realizowane są w trybie ambulatoryjnym.

Nowotwór jelita grubego zajmuje 2 miejsce pod względem umieralności w Polsce.

Jest wiele sposobów aby zmienić te niekorzystne statystyki - najważniejszym z nich jest wczesne zgłaszanie się pacjentów do lekarzy pierwszego kontaktu (lekarzy rodzinnych), którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy.

Niepokojące objawy to: krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, nagła zmiana rytmu wypróżnień,
pozytywny wynik testu na krew utajoną, niepokojące chudnięcie.

Przede wszystkim badać się powinny osoby powyżej 50 roku życia oraz obciążone genetycznie, czyli mające bliskiego krewnego, u którego stwierdzono raka jelita grubego lub inny nowotwór przewodu pokarmowego.

Rejestracja i wydawanie wyników w godz. 10:00 - 12:00.

Rejestracja do badań na podstawie skierowania lekarza rodzinnego lub lekarza poradni specjalistycznej.

Więcej informacji o badaniach endoskopowych i o tym jak się do nich przygotować w zakładce: Pracownie diagnostyczne.

 


Pomoc Szpitala dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

30.11.2014r. Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie przekazało stary, nieużywany już sprzęt medyczny na rzecz Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals. Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim - Pani Aleksandra Pawlak zwróciła się z prośbą do Dyrekcji Szpitala o przekazanie nieużywanej aparatury medycznej na rzecz schroniska. Ze względu na brak środków finansowych schronisko nie może sobie pozwolić na zakup sprzętu medycznego, a jest on niezbędny do ratowania życia i zdrowia bezdomnych psów i kotów, które są pod opieką schroniska. Szpital przekazał Towarzystwu Ochrony Zwierząt Animals: aparat do znieczuleń, aparat do EKG, stojaki na kroplówki, lampy bakteriobójcze, ssak oraz negatoskopy. Sprzęt, który został przekazany nie był już w Szpitalu wykorzystywany ponieważ Szpital co kilka lat stara się kupować nowszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Przekazana aparatura była sprawna i może być przydatna podczas udzielania pomocy medycznej chorym zwierzętom.

 


Pomiar poziomu cukru we krwi u wieruszowskich licealistów

24.11.2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie Powiatowe Centrum Medyczne wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowało dla uczniów szkoły bezpłatne badania poziomu cukru we krwi. Badania te miały na celu wczesne wykrycie problemu cukrzycy u młodzieży szkolnej.
Badania przeprowadziły trzy pielęgniarki ze szpitala - Pani Bożena Waligóra, Pani Małgorzata Wróbel oraz Pani Emilia Płuska.
Z relacji pielęgniarek wynika, że badania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej i przebadało się około 100 uczniów.

 

 


Bezpieczniejsze windy

Od dnia 27.10.2014 r. pacjenci i personel szpitala mogą korzystać z nowej windy. Wymiana starej windy kosztowała 143052 zł. Szpitalowi udało się zdobyć dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie - 42916 zł.
Windę wykonano przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych, spełnia wymogi norm krajowych oraz unijnych. Udźwig nominalny to 1800 kg lub 12 osób. Winda wyposażona jest w udogodnienia takie jak: system głośnomówiący, oznaczenia dla osób niewidomych alfabetem Brailea, łączność bezpośrednio z kabiny z serwisem oraz Ratownictwem Medycznym w Szpitalu oraz znaki informacyjne wyświetlane na piętrowskazywaczach. Nowa winda przyczyni się do poprawy komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników, a także poprawi dostępność osób niepełnosprawnych do świadczeń leczniczych w naszym Szpitalu.
Aktualnie przeprowadzono wymianę windy znajdującej się od strony podwórza. Do końca lutego 2015 r. planujemy wymienić również drugą windę.Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Podczas Regionalnej Imprezy Integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół”, która odbyła się 6.09.2014 r. na terenie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, Ratownicy Medyczni Powiatowego Centrum Medycznego wspólnie ze Strażą Pożarną przeprowadzili pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Osoby chętne mogły pod okiem profesjonalistów przeæwiczyæ na fantomie w jaki sposób prawidłowo udzielaæ pomocy poszkodowanym. Następnie Ratownicy Medyczni wykonali pokaz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

 

 


Darmowy pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi

31.08.2014 r. podczas Dożynek Powiatowo – Gminno - Parafialnych, które obywały się w Bolesławcu, Powiatowe Centrum Medyczne wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowało dla uczestników dożynek bezpłatne badania pomiaru poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego.
Badania te przeprowadziły dwie pielęgniarki ze szpitala – Pani Bożena Waligóra oraz Pani Małgorzata Wróbel.
Z relacji obu pielęgniarek wynika, że badania cieszyły się dużym zainteresowaniem i przebadało się około 70 osób.

 

 


Podziękowania za prezenty

 

 


Ćwiczenia służb ratunkowych

22.08.2014 r. w godzinach popołudniowych  na terenie Powiatowego Centrum Medycznego odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Na placu obok szpitala zaaranżowano wypadek masowy z udziałem dwóch samochodów oraz skutera a poszkodowanych było 16 osób. W akcji ratunkowej brało udział kilka Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicy z Wieruszowa, Podzamcza, Pieczysk i Wyszanowa oraz policja.
Pracę służb ratunkowych oceniał pracujący na miejscu obserwator, którego wskazówki pozwolą na wprowadzenie niezbędnych modyfikacji celem doskonalenia obowiązujących procedur.

 

 

 
Alarm pożarowy w szpitalu

3 lipca 2014r. w godzinach przedpołudniowych w PCM Sp. z o.o. odbyły się wspólne ćwiczenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej i personelu szpitala. Scenariusz ćwiczeń zakładał pojawienie się na oddziale pediatrycznym zagrożenia pożarowego. Po ogłoszeniu alarmu sprawdzano czy personel szpitala działa według procedur.
Ewakuację pacjentów oraz personelu przeprowadzono sprawnie. Niezwłocznie po ogłoszeniu alarmu i powiadomieniu jednostki ratowniczo - gaśniczej, jeszcze przed przybyciem zastępów straży pożarnej, z oddziału wyprowadzono pacjentów, opiekunów oraz cały personel.
- Ćwiczymy na terenie szpitala corocznie. Takie pozorowane akcje pomagają zarówno strażakom dobrze poznaæ obiekt jak i personelowi, który utrwala sobie obowiązujące procedury na wypadek prawdziwego pożaru – podsumował ćwiczenia młodszy brygadier Dariusz Górecki, dowodzący akcją z ramienia straży pożarnej.

 Jubileusz X lecia
Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko- Powiatowy w Wieruszowie


W Wieruszowskim Domu Kultury 2. czerwca 2014r. diabetycy powiatu wieruszowskiego uroczyście obchodzili jubileusz X - lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko- Powiatowy w Wieruszowie.

W trakcie uroczystości Prezes Zarządu PCM Sp. z o.o. Eunika Adamus w towarzystwie pielęgniarki Bożeny Waligóry odczytała list gratulacyjny i pogratulowała diabetykom życząc jednocześnie dalszej owocnej współpracy z personelem poradni diabetologicznej. Z okazji jubileuszu wyróżniono medalem pamiątkowym Prezes Eunikę Adamus oraz dyplomem okolicznościowym Bożenę Waligórę.

 PCM laureatem 8. edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia

Podczas uroczystej gali w Hotelu Marriott w Warszawie wręczono nagrody laureatom 8. edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia. Kryształowe statuetki Liderów trafiły do rąk osób, placówek ochrony zdrowia oraz instytucji o najwyższych zasługach dla ochrony zdrowia. Miło nam oznajmić, że nasz szpital znalazł się w gronie wyróżnionych. Statuetkę w kategorii skuteczne zarządzanie odebrała  Prezes Eunika Adamus.

Jak co roku nagrody przyznano w czterech podstawowych kategoriach: działalność na rzecz pacjenta, innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia, skuteczne zarządzanie, promocja zdrowia i profilaktyka. Oprócz tego kapituła postanowiła wręczyć dwa wyróżnienia specjalne.

Organizowany od 2006 roku przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia konkurs zalicza się do najbardziej obiektywnych, niezależnych i prestiżowych plebiscytów. Laureaci wybierani są w drodze głosowania 19-osobowej kapituły, złożonej z osobistości świata nauki, medycyny, polityków i dziennikarzy. Dzięki otwartej formule konkursu, każda placówka oraz osoba może zgłosić swój udział, a od uczestników nie są pobierane żadne opłaty.

 


Remonty w Szpitalu

Dokonaliśmy gruntownego remontu kuchni szpitalnej wraz z zapleczem pomocniczym. Remont polegał na wymianie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, ułożeniu nowej glazury podłogowej i ściennej oraz wymianie wyposażenia jak również dostosowaniu pomieszczeń do wymagań higieniczno – sanitarnych w zakresie m.in. zachowania ciągów technologicznych wymaganych przy obróbce żywności zgodnie z obowiązującymi procedurami systemu HACCP. Znacznej poprawie uległy również warunki pracy zatrudnionego personelu.


Szpital Przyjazny Pacjentom

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Programu „Dobre Bo Polskie” przyznała w dniu 14.10.2013r. naszemu szpitalowi  powiatowemu Certyfikat ,,Szpital Przyjazny Pacjentom".

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie pozytywnie przeszło proces weryfikacyjny dzięki zgodnym opiniom rekomendującym naszych pacjentów i kontrahentów. Jest to kolejne wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość świadczonych przez Szpital usług medycznych i podejmowanych i realizowanych działań na rzecz satysfakcji pacjenta.

pismo firmowe


Badania dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego

Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieruszowie składa serdeczne podziękowania pani Eunice Adamus - prezesowi PCM w Wieruszowie oraz pani Bożenie Waligórze pielęgniarce za bezinteresowne zaangażowanie, i pomoc w organizowanym przez nasze Stowarzyszenie badaniu poziomu cukru we krwi dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego.
Przedsięwzięcie zostało przygotowane w dniu 14 października br. z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Zainteresowanie było duże. Przebadano 95 osób.

Cały artykuł znajduje się na stronie: www.tugazeta.pl


A zdrowie jest tylko jedno

Zdecydowana większość ludzi, wcześniej czy później choruje na różne przypadłości. Często leczenie trwa latami i z wiekiem się nasila. Ratujemy więc swoje zdrowie na różne sposoby, bardziej lub mniej profesjonalne.

Pomijając przypadki wymagające obligatoryjnej operacji, często staramy się poprawić kondycję zdrowotną stosując wszelkie dostępne/ a nie wskazane przez lekarza/ farmaceutyki, czy przekazane przez inne osoby, sposoby z różnym zresztą skutkiem. Najszczęśliwszym rozwiązaniem takiej sytuacji byłoby korzystanie z wyspecjalizowanych instytucji, jakimi są placówki rehabilitacyjne, zatrudniające wykwalifikowany personel.

W warunkach powiatu wieruszowskiego taką formę pomocy leczniczo-profilaktycznej udziela Dział Rehabilitacji zlokalizowany w Powiatowym Centrum Medycznym NZOZ Szpitalu Powiatowym w Wieruszowie. Placówka ta działa od 2004 roku i ciągle się rozwija.

Koordynatorem działu Rehabilitacji jest Pani mgr Agnieszka Kubot, zaś wyspecjalizowaną, świetnie przygotowaną zawodowa kadrę, dodam niezwykle uprzejmą, serdeczną, uczynną, stanowią Panie: Agnieszka Ciećka, Sylwia Wróbel, Paulina Zgoda, Emilia Mielczarek, Monika Szczepańska i Beata Banaś -Drożdżał.

Cały artykuł wraz z przeprowadzoną rozmową z Koordynatorem Działu Rehabilitacji Panią Agnieszką Kubot znajduje się na stronie: powiatowy.pl