Header image

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon/Fax: sekretariat 459 595 112

 

line decor
   Strona główna  
line decor
 

 
  
 
Certyfikat ISO

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie przeszedł audit nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzania


W dniach 07-08.09.2020 r. PCM Sp. z o. NZOZ Szpital Powiatowy przeszedł audit nadzoru nad certyfikowanym systemem zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013

Zgodnie z obowiązującymi standardami auditowane podczas auditu obszary zostały uznane za efektywne. Potwierdzono certyfikatem, iż system jest utrzymywany i doskonalony.
Certyfikat jest ważny do dnia 22.09.2022 r.


Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus

Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości
Katarzyna Śmiałek-Kędzia

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie przeszedł audit certyfikacji


W dniach 09-11.09.2019 r. PCM Sp. z o. NZOZ Szpital Powiatowy przeszedł audit certyfikacji Systemu Zarządzania  Jakością wg norm
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013

Zgodnie z obowiązującymi standardami auditowane podczas auditu obszary zostały uznane za efektywne. Potwierdzono certyfikatem, iż system jest utrzymywany i doskonalony.
Certyfikat jest ważny do dnia 22.09.2022 r.


Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus

Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości
Katarzyna Śmiałek-Kędzia


Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie przeszedł audit ponownej certyfikacji

W dniach 13-14.09.2018 r. PCM Sp. z o. NZOZ Szpital Powiatowy przeszedł audit ponownej certyfikacji funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania  Jakością wg normy ISO 9001:2015.

Zgodnie z obowiązującymi standardami auditowane obszary podczas auditu zostały uznane za efektywne. Potwierdzono certyfikatem, iż system jest utrzymywany i doskonalony.

Certyfikat jest ważny do dnia 13.09.2021 r.

Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus

Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości
Katarzyna Śmiałek-Kędzia


Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie przeszedł audit nadzoru

W dniu 30.10.2017 r. PCM Sp. z o. NZOZ Szpital Powiatowy przeszedł audit nadzoru funkcjonującego w spółce Systemu Zarządzania  Jakością wg normy ISO 9001:2008.

Zgodnie z obowiązującymi standardami audytowane obszary podczas auditu zostały uznane za efektywne. Potwierdzono certyfikatem, iż system jest utrzymywany i doskonalony.

Auditorzy stwierdzili, że silne strony naszego szpitala to nadzór nad systemem zarządzania sprawowany przez Pełnomocnika, bardzo wysoki standard Oddziału Pediatrycznego i przegląd zarządzania oraz monitorowanie skuteczności procesów.

Certyfikat jest ważny do dnia 14.09.2018 r.


Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus

Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości
Katarzyna Śmiałek-Kędzia


Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie przeszedł audit nadzoru

W dniach 07-08.11.2016 r. PCM Sp. z o. NZOZ Szpital Powiatowy przeszedł audit nadzoru funkcjonującego w spółce Systemu Zarządzania  Jakością wg normy ISO 9001:2008.

Zgodnie z obowiązującymi standardami audytowane obszary podczas auditu zostały uznane za efektywne. Potwierdzono certyfikatem, iż system jest utrzymywany i doskonalony.
Auditorzy stwierdzili, że silne strony naszego szpitala to przegląd zarządzania i monitorowanie skuteczności procesów, zaangażowanie kierownictwa i kompetencje personelu.

Certyfikat jest ważny do dnia 14.11.2018 r.


Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus

Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości
Katarzyna Śmiałek


Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie przeszedł audit ponownej certyfikacji

W dniu 29.10.2015 r. PCM Sp. z o. NZOZ Szpital Powiatowy przeszedł audit ponownej certyfikacji funkcjonującego w spółce Systemu Zarządzania  Jakością wg normy ISO 9001:2008.

Zgodnie z obowiązującymi standardami audytowane obszary podczas auditu zostały uznane za efektywne. Potwierdzono certyfikatem, iż system jest utrzymywany i doskonalony.
Auditorzy stwierdzili, że silne strony naszego szpitala to nadzór nad infrastrukturą i żywienie pacjentów.

Certyfikat jest ważny do dnia 14.11.2018 r.


Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus

Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości
Katarzyna Śmiałek


Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie
przeszedł II audit zewnętrzny

W dniu 04.11.2014r. PCM Sp. z o. NZOZ Szpital Powiatowy przeszedł audit nadzoru funkcjonującego w spółce Systemu Zarządzania  Jakością wg normy ISO 9001:2008.
Zgodnie z obowiązującymi standardami audytowane obszary podczas auditu zostały uznane za efektywne. Potwierdzono certyfikatem, iż system jest utrzymywany i doskonalony.

Certyfikat jest ważny do dnia 14.11.2015 r.

Audit przeprowadziła firma Polski Rejestr Statków S.A. posiadająca doświadczenie w certyfikacji podmiotów działalności leczniczej. Każdego roku przeprowadzać będzie audit nadzoru.

Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus

Pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakością
Katarzyna Śmiałek


Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie
przeszedł I audit nadzoru

W dniu 09.11.2011 r. PCM Sp. z o. NZOZ Szpital Powiatowy przeszedł audit nadzoru funkcjonującego w spółce Systemu Zarządzania  Jakością wg normy ISO 9001:2008.
Zgodnie z obowiązującymi standardami audytowane obszary podczas auditu zostały uznane za efektywne. Potwierdzono certyfikatem, iż system jest utrzymywany i doskonalony.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania  Jakością
Beata Krasoń
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
posiada Certyfikat ISO 9001-2008

Definiowanie jakości w opiece zdrowotnej nie jest sprawą prostą, wiąże się to
z specyficznymi właściwościami tych usług, do których należą m.in. społeczny charakter, oddzielenie funkcji usługobiorcy i płatnika, wymuszony (chorobą, stanem zdrowia) odbiór usług oraz trudności w ocenie skuteczności zrealizowanych świadczeń.

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W tym obszarze można wyodrębnić świadczenia zgodne z potrzebą kliniczną, niezależnie od sytuacji materialnej chorego.
Pacjent opiera ocenę jakości usług medycznych na efekcie leczenia, ale przede wszystkim skupia uwagę na elementach materialnych, dotychczasowych doświadczeniach i zachowaniach personelu medycznego. Jednakże należy pamiętać że powyższe czynniki będą nabierać znaczenia jeśli jakość techniczna osiągnie stan minimalny.
Zadowolenie pacjentów z niemedycznych aspektów opieki często koreluje z właściwym rozumieniem otrzymanych informacji oraz lepszym podporządkowaniem się instrukcjom lekarza, co ma niemały wpływ na pomyślny wynik leczenia. Wykazane podejście charakteryzuje się wrażliwością na potrzeby pacjentów jest zgodne z najnowszymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W celu zaspokojenia wymagań klienta – pacjenta w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Wieruszowie Zarząd  Spółki podjął Uchwałę rozpoczynającą proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 -2008.
Proces ten został wdrożony oraz oceniony  przez niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy to rekomendowali Nas do otrzymania Certyfikatu Jakości. Certyfikat Jakości otrzymano.

Główne powody podjęcia działań wdrażających system:
· możliwość brania udziału w konkursach ofert na realizację świadczeń medycznych,
  w których coraz częściej istotnym kryterium jest posiadanie certyfikowanego systemu,
· uporządkowanie „wnętrza” firmy,
· rosnąca świadomość klienta,
· przewaga konkurencyjna,
· uporządkowanie i udokumentowanie procesów i zasad postępowania, możliwość nadzoru,
· wyraźne określenie celów, odpowiedzialności i uprawnień, przejrzystość, poprawa   organizacji pracy,
· faktyczna dbałość o klienta- pacjenta, poprawa jakości usług i relacji z klientami,
· poprawa relacji z urzędami, organami kontroli, lepsza orientacja w przepisach prawnych,
· poprawa przepływu informacji, obiegu dokumentów,
· poprawa komunikacji wewnętrznej,
· podniesienie prestiżu i wiarygodności przedsiębiorstwa,
· korzyści osiągane dzięki audytom wewnętrznym.
W chwili podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu jakości mieliśmy świadomość, iż ogromną pracą jest wdrożenie systemu ale jeszcze większą będzie jego utrzymanie i  doskonalenie.

Dzięki temu, iż cały zespół pracowników Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie oddany był sprawie udało się nam cel osiągnąć.

Dziękuję  Kierownictwu, Lekarzom, Pielęgniarkom, Położnym, Pracownikom Medycznym, Administracji, Pracownikom Gospodarczym za trud włożony w czasie realizacji projektu i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Beata Krasoń

 
 

 
 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badañ Przesiewowych Raka
Jelita Grubego


OGŁOSZENIA
Środki unijne


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

Strona główna
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.