ODDZIAŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA


IZBA PRZYJĘĆ


NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA


Oddział Chorób Wewnętrznych - odwiedziny

W związku z przekształceniem w dniu 06.04.2021 r. Oddziału Chorób Wewnętrznych w Oddział Obserwacyjno-Zakaźny ponownie zostają wstrzymane odwiedziny.

Kontakt pacjentów z otoczeniem zewnętrznym

  1. Oddział dysponuje telefonem z przenośną słuchawką i osobnym numerem telefonu (nr tel. 62 78 45 532), z którego może skorzystać pacjent bądź jego bliscy kontaktując się z nim. Przenośną słuchawkę przynosi pielęgniarka na prośbę pacjenta lub jeśli ktoś bliski dzwoni do Pacjenta.
  2. Ponadto Pacjent może skontaktować się z rodziną za pomocą telefonu komórkowego, jeśli taki posiada.

3. Każdorazowo po zakończeniu rozmowy przez pacjenta oddziałowy aparat telefoniczny jest dezynfekowany przez personel oddziału.

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość

1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący bądź dyżurny przez telefon (nr tel. 459595112 wew. 2 dyżurka lekarska)  w godz. 12.00 – 13.00.

2. Informacji o opiece pielęgniarskiej udziela pielęgniarka dyżurująca przez telefon (nr tel. 459595112 wew. 2 dyżurka pielęgniarska)  w godz. 12.00 – 13.00.

3.  Osoba udzielająca informacji (lekarz/pielęgniarka) weryfikuje tożsamość osoby dzwoniącej poprzez zadanie pytań kontrolnych mających na celu uprawdopodobnienie, że osoba dzwoniąca jest tą osobą za którą się podaje.

4. Osoba udzielająca informacji sprawdza również czy pacjent udzielił upoważnienia do przekazywania informacji i kogo upoważnił.


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Odwiedziny

W dniu 01.04.2021 r. ponownie zostają wstrzymane odwiedziny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Kontakt pacjentów ZOL-u z otoczeniem zewnętrznym

1. Rozmowa telefoniczna z pacjentem możliwa jest po kontakcie telefonicznym (nr tel. 459595112 wew. 4 dyżurka pielęgniarska ZOL. Pielęgniarka bądź opiekunka przynosi pacjentowi przenośną słuchawkę.

2. Każdorazowo po zakończeniu rozmowy przez pacjenta oddziałowy aparat telefoniczny jest dezynfekowany przez personel oddziału.


WEJŚCIE DO:

- REJESTRACJI DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

- REJESTRACJI DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

- PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

- PORADNI OTOLARYNGOLOGICZNEJ

- PORADNI CHIRURGICZNEJ

- PORADNI ORTOPEDYCZNEJ

- PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (RTG)

- PRACOWNI ENDOKOPII

- PRACOWNI USG

WYŁĄCZNIE DRZWIAMI OD UL. WARSZAWSKIEJ OBOK REJESTRACJI

WEJŚCIE DO:

- PORADNI DERMATOLOGICZNEJ

- PORADNI DIABETOLOGICZNEJ

- PORADNI REHABILITACYJNEJ

- PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

- PORADNI NEUROLOGICZNEJ

- PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

- PORADNI OKULISTYCZNEJ

- PUNKTU BADANIA SŁUCHU

WYŁĄCZNIE DRZWIAMI OD STRONY WYJAZDU Z PARKINGU SZPITALNEGO (NAPRZECIWKO SZLABANU)