Header image

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon/Fax: sekretariat 459 595 112

 

line decor
   Strona główna  
line decor
 

 
  
 

Władze Spółki

  • Walne Zgromadzenie ze 100% udziałem Powiatu Wieruszowskiego
     
  • Rada Nadzorcza:

      - Lech Witkowski
      - Jarosław Dylak
      - Leszek Rudawski

Prezes Zarządu
Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego                
Eunika Adamus
email:
prezes@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

dr n. med. Małgorzata Ruczka
Telefon 459 595 112
email:
dyr.medyczny@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Naczelna Pielęgniarka
Małgorzata Wróbel
Telefon 459 595 112
email:
naczelna@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Pielęgniarka Epidemiologiczna
Bożena Waligóra
Telefon 459 595 112
email:
epidemiologia@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Pełnomocnik Dyrektora d/s Jakości
Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. organizacji
Osoba do kontaktów z mediami
Katarzyna Śmiałek-Kędzia

Telefon 459 595 112
email: pelnomocnik@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Sekretariat
Ksenia Kozłowska

Telefon/Fax 459 595 112
email: sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Kierownik
Działu Nadzoru i Statystyki

Daria Górecka
Telefon 459 595 112
email: dns.gorecka@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Kierownik
Działu Techniczno-Remontowego

Lucyna Skupień
Telefon 459 595 112

Specjalista ds. kadr
Zbigniew Hodera
Telefon 459 595 112
email: kadry@pcm-nzoz-wieruszow.pl

 
 
 
 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badań Przesiewowych Raka
Jelita Grubego


OGŁOSZENIA
Środki unijne


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

Strona główna
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.