Header image  

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon: sekretariat 62 784 55 02, Fax: 62 784 55 03


 
line decor
   Strona główna        
 
line decor
 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Władze Spółki

 

  • Walne Zgromadzenie ze 100% udziałem Powiatu Wieruszowskiego

  • Rada Nadzorcza:

      - Lech Witkowski
      - Jarosław Dylak
      - Leszek Rudawski

 


Prezes Zarządu
Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego
Eunika Adamus
email:
prezes@pcm-nzoz-wieruszow.pl

 

 

 

 Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Prokurent
lek. med. Longin Słowikowski

Telefon 62 784 55 28
email:
dyr.medyczny@pcm-nzoz-wieruszow.pl

 


 

 

 

Naczelna Pielęgniarka
Małgorzata Wróbel
Telefon 62 784 55 11
email:
naczelna@pcm-nzoz-wieruszow.pl

  

 


Pielęgniarka Epidemiologiczna

Bożena Waligóra
Telefon 62 784 55 11
email:
epidemiologia@pcm-nzoz-wieruszow.pl

 


 

 

 

 

Pełnomocnik Dyrektora d/s Jakości
Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. organizacji
Osoba do kontaktów z mediami
Katarzyna Śmiałek-Kędzia

Telefon 62 784 55 06
email: pelnomocnik@pcm-nzoz-wieruszow.pl

 

 

 

 

Sekretariat
Ksenia Kozłowska
Telefon 62 784 55 02
Fax 62 784 55 03
email: sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Kierownik
Działu Nadzoru i Statystyki

Daria Górecka
Telefon 62 784 55 14
email: dns.gorecka@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Kierownik
Działu Techniczno-Remontowego

Lucyna Skupień
Telefon 62 784 55 12

Specjalista ds. kadr
Zbigniew Hodera
Telefon 62 784 55 12
email: kadry@pcm-nzoz-wieruszow.pl

 

 
 


 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.

 

OGŁOSZENIA
Środki unijne

 


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

 
 
      Strona główna      
   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.