Header image  

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon: sekretariat 62 784 55 02, Fax: 62 784 55 03


 
line decor
   Strona główna        
 
line decor
 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Dział Farmacji Szpitalnej
 
 

Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej: mgr farmacji Beata Dymkowska
Technik farmacji: Urszula Gruszka

 

Dział Farmacji Szpitalnej znajduje się na parterze szpitala. Zaopatruje oddziały szpitalne, Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Hospicjum Domowe, poradnie i pracownie specjalistyczne szpitala, Ratownictwo Medyczne, POZ w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Gospodarka lekami w szpitalu w Wieruszowie jest prowadzona w sposób kontrolowany. Na podstawie aktualizowanego Receptariusza Szpitalnego przygotowuje się oferty przetargowe, które pozwalają wyłonić najbardziej zadawalających nas dostawców. Leki z Receptariusza Szpitalnego są dostosowane do specyfiki działalności szpitala zapewniające właściwą i skuteczną terapię.

Dział Farmacji Szpitalnej jest siedzibą Komitetu Terapeutycznego, który współpracuje z Komitetem i Zespołem ds. zakażeń szpitalnych. Dział Farmacji Szpitalnej kontroluje wszystkie decyzje wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych szpitalnych oraz własnych pacjenta. Współuczestniczy w procedurze monitorowania działań niepożądanych leków. Prowadzi w szpitalu nadzór nad lekami dostosowanymi do procedur terapeutycznych poszczególnych oddziałów. Bierze, wspólnie z działem zamówień publicznych, odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówień planowanych oraz nieplanowanych. 

 

  

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.

 

OGŁOSZENIA
Środki unijne

 


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

 
 
      Strona główna      
   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.