Header image

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon/Fax: sekretariat 459 595 112

 

line decor
   Strona główna  
line decor
 

 
  
 
          Hospicjum domowe
 
 

Lekarz Hospicjum: Beata Ulatowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Hospicjum: Beata Śmiałek

HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE

Pomoc w opiece paliatywnej (hospicyjnej) łagodzi cierpienia, uśmierza ból, przynosi ulgę i gwarantuje im lepszą jakość życia. Zapewnia wsparcie rodzinie zarówno w czasie choroby i osierocenia (po odejściu bliskiej osoby). Obejmuje opieką wszystkich, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują.
Hospicjum Domowe - stara się o poprawę jakości życia chorego podejmując starania, aby złagodzić dolegliwości bólowe i zaspokoić najważniejsze potrzeby chorego. Opieka jest oparta na wzajemnej współpracy służb medycznych i rodziny chorego.
W skład personelu wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholog oraz ksiądz.
Opieka hospicyjna nie powoduje przyśpieszenia lub opóźnienia zgonu.
Jest przeciwna eutanazji. Pomaga rodzinie radzić sobie z chorobą bliskiego człowieka.
"Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą."

  • Opieka lekarska - ma na celu ofiarowanie ulgi w cierpieniu poprzez zwalczanie bólu fizycznego i objawów towarzyszących chorobie.
  • Opieka pielęgniarska - pełniona jest przez pielęgniarki hospicyjne. Uczą rodziny chorych wykonywania prostych czynności pielęgnacyjnych.
  • Pomoc psychologiczna - w tych trudnych chwilach pomaga zarówno choremu jak i rodzinie zrozumieć sytuację, poznać własne uczucia, nauczyć się rozwiązywać trudne problemy i wyznaczyć sobie nowe cele do realizacji.

"Dobroć, ta prawdziwa i bezinteresowna, ma niesłychaną moc."

  • Pomoc socjalna - to pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej i ZUS-u oraz w organizowaniu usług opiekuńczych, a także porad w zakresie praw pacjentów.
    Pozyskiwanie różnorodnych możliwości w uzyskiwaniu pomocy w sparcia organizacji i instytucji pozarządowych.
  • Posługa duszpasterska - pełniona przez księdza ma na celu zaspokojenie potrzeb religijnych chorego oraz jego bliskich.

"Wiara rodzi się ze słuchania."


Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub osobiście:
Od poniedziałku do piątku
Tel.: 62-784-55-35
Tel. kom.: 603479902
od godz. 8.00 - 14.00


 
 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badañ Przesiewowych Raka
Jelita Grubego


OGŁOSZENIA
Środki unijne


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

Strona główna
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.