Header image  

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon: sekretariat 62 784 55 02, Fax: 62 784 55 03


 
line decor
   Strona główna        
 
line decor
 

 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Izba przyjęć
 
 

Lekarz Koordynator: Aneta Fijałkowska - specjalista chorób wewnętrznych

Koordynator: Elżbieta Winkowska-Kulok


Telefon kontaktowy - 62 784 55 26


Personel Izby Przyjęć to wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski, o dłogoletnim stażu i doświadczeniu zawodowym, który zapewnia pomoc pacjentom przybywającym do szpitala.

 

Izba przyjęć pracuje w systemie całodobowym. Jej podstawowym zadaniem jest przyjęcie chorych do leczenia szpitalnego. Lekarz na podstawie określonych badań podejmuje decyzję czy przyjąć pacjenta do szpitala, czy odesłać do domu z ustalonym sposobem leczenia.

W Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu wstępnej diagnostyki i leczenia osób znajdujących się w stanie nagłego pogorszenia lub zagrożenia życia i zdrowia.

Izba Przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów:
   - zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty na przyjęcie
     planowe do szpitala,
   - przywiezionych przez zespoły Ratownictwa Medycznego,
   - zgłaszających się samodzielnie w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Udając się do szpitala należy zabrać między innymi:
   - skierowanie do szpitala,
   - dowód tożsamości,
   - leki własne - specjalistyczne,
   - Karty Informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji,
   - wyniki badań kierunkowych.

  

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

 

OGŁOSZENIA
Środki unijne

 


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

 
 
      Strona główna      
   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.