Header image  

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon: sekretariat 62 784 55 02, Fax: 62 784 55 03


 
line decor
   Strona główna        
 
line decor
 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Praca
 
 

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni lekarzy do pracy w poradniach specjalistycznych:

- specjalistę w dziedzinie neurologii,
- specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Zatrudnienie w dowolnej formie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), wynagrodzenie do negocjacji.

Telefon - 62 784 55 02

 


 

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych do pracy w oddziale chorób wewnętrznych.

Zatrudnienie w dowolnej formie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), wynagrodzenie do negocjacji.

Telefon - 62 784 55 02

 


 

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni lekarzy:

  • specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych do pełnienia dyżurów medycznych w oddziale,
  • specjalistę w dziedzinie okulistyki do pracy w poradni okulistycznej.

Zatrudnienie w dowolnej formie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), wynagrodzenie do negocjacji.

Telefon - 62 784 55 02

 


 

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. zatrudni:

  • Lekarza posiadającego kwalifikacje lekarza systemu zdefiniowane w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 8 września 2005 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) tj. lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w jednej z następujących dziedzin medycyny: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub pediatrii lub lekarz, który posiada tytuł specjalisty lub ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, do pełnienia dyżurów medycznych w zespole wyjazdowym typu „S” ratownictwa medycznego w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 lub całodobowo  w godzinach 7:30 – 7:30  oraz w niedzielę i święta oraz w dni dodatkowo wolne od pracy całodobowo  w godzinach 7:30 – 7:30

  • Lekarza do pełnienia dyżurów medycznych w nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opiece medycznej w ramach lekarza POZ w dni powszednie w godzinach 18:00 – 8:00  w niedzielę i święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy całodobowo  w godzinach 8:00 – 8:00

Preferowane warunki zatrudnienia  umowa cywilnoprawna – umowa kontrakt. Wynagrodzenia: stawka godzinowa,  wysokość stawki  – do  negocjacji.             Kontakt telefoniczny  62 78 45 502  lub 62 78 45 512

 


 

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii na dyżury medyczne w oddziale.

Zatrudnienie w dowolnej formie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), wynagrodzenie do negocjacji.

Istnieje możliwość wynajęcia mieszkania.

Telefon - 62 784 55 02 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.

 

OGŁOSZENIA
Środki unijne

 


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

 
 
      Strona główna      
   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.