Header image

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon/Fax: sekretariat 459 595 112

 

line decor
   Strona główna  
line decor
 

 
  
 
Aktualności przetargowe

Ogłoszenie przetargowe z dnia 07.05.2020 r.

dotyczy: Wykonania instalacji fotowoltaicznej  na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi 2

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


PLAN ZAMóWIEÑ PUBLICZNYCH dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. Z O.O.
Szpital Powiatowy w Wieruszowie na 2020r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.09.2019 - Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.09.2019 - Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.09.2019 - Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.09.2019 - Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert z dnia 08.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.09.2019 - Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

a) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
b) zmiana treści SIWZ,
c) odpowiedzi na pytania,
d) zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert z dnia 04.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.09.2019 - Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

a) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
b) zmiana treści SIWZ,
c) zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.09.2019 - Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja treści SIWZ, odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.09.2019 - Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

a) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
b) zmiana treści SIWZ,
c) odpowiedzi na pytania,
d) zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.09.2019 - Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja treści SIWZ, odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.09.2019 - Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

a) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
b) zmiana treści SIWZ,
c) odpowiedzi na pytania,
d) załączniki (aktualny SIWZ, projekt umowy).

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.09.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.09.2019 - Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 26.09.2019:
1) Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 26.09.2019:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 16.09.2019: Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.09.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.09.2019 - Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 25.09.2019:
1) Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.09.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 16.09.2019 - Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.09.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 16.09.2019 - Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 16.09.2019:
1) Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.07.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 12.07.2019 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.

Informacje po otwarciu ofert z dnia 22.07.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 12.07.2019 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 12.07.2019 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.
a) wyjaśnienia treści SIWZ;
b) załącznik A2 do SIWZ - informacje o zamawiającym;
c) załącznik A - opis przedmiotu zamówienia dla części 1.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.07.2019:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 12.07.2019 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 12.07.2019:
1) Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1.1;
  b) załącznik nr 1.2;
  c) załącznik nr 2.1;
  d) załącznik nr 2.2;
  e) załącznik nr 3;
  f) załącznik nr 4;
  g) załącznik nr 5.1;
  h) załącznik nr 5.2;
  i) załącznik nr A;
  j) załącznik nr A1;
  k) załącznik nr A2;
  l) załącznik nr B.


PLAN ZAMóWIEÑ PUBLICZNYCH dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. Z O.O.
Szpital Powiatowy w Wieruszowie na 2019r.


PLAN ZAMóWIEÑ PUBLICZNYCH dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. Z O.O.
Szpital Powiatowy w Wieruszowie na 2018r.


PLAN ZAMóWIEÑ PUBLICZNYCH dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. Z O.O.
Szpital Powiatowy w Wieruszowie na 2017r.


Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 21.09.2017:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 07.09.2017 - Dostawa LEKóW z podziałem na zadania dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.09.2017:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 07.09.2017 - Dostawa LEKóW z podziałem na zadania dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.09.2017:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 07.09.2017 -Dostawa LEKóW z podziałem na zadania dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 07.09.2017:
1) Dostawa LEKóW z podziałem na zadania dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa LEKóW z podziałem na zadania dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załącznik nr 1a - arkusz cenowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 10.02.2017:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.01.2017 - Dostawa ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.02.2017:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.01.2017 - Dostawa ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.02.2017:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.01.2017 - Dostawa ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Modyfikacja do treści SIWZ z dnia 30.01.2017:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 26.01.2017 - Dostawa ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 26.01.2017:
1) Dostawa ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa ambulansu sanitarnego typu "C" wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załącznik.


Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18.05.2016:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.04.2016 - Prace remontowe elementów zewnętrznych budynków Szpitala Powiatowego w Wieruszowie.
a) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 27.04.2016:
1)  Prace remontowe elementów zewnętrznych budynków Szpitala Powiatowego w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Prace remontowe elementów zewnętrznych budynków Szpitala Powiatowego w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1 - etap I zerowy (plik "*.kst");
  b) załącznik nr 2 - etap I zerowy;
  c) załącznik nr 3 - etap II zerowy (plik "*.kst");
  d) załącznik nr 4 - etap II zerowy;
  e) załącznik nr 5 - kolorystyka.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.04.2016:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 05.04.2016 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Sprostowanie z dnia 12.04.2016:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 05.04.2016 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.
  a) załącznik nr 2.2;

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2016:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 05.04.2016 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 05.04.2016:
1) Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1.1;
  b) załącznik nr 1.2;
  c) załącznik nr 1.3;
  d) załącznik nr 2.1;
  e) załącznik nr 2.2;
  f)  załącznik nr 2.3;
  g) załącznik nr 3;
  h) załącznik nr 4;
  i)  załącznik nr 5;
  j)  załącznik nr 6;
  k) załącznik nr 7.1;
  l)  załącznik nr 7.2;
  ł)  załącznik nr 7.3;
  m) załącznik nr 8;
  n)  załącznik nr A;
  o)  załącznik nr B;
  p)  załącznik nr C;
  r)  załącznik nr A1-SU-wykazy;
  s) załącznik nr C1-wykaz pojazdów.


Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 02.11.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 16.10.2015 - Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.10.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 16.10.2015 - Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.10.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 15.10.2015 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 15.10.2015 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.

Modyfikacja do treści SIWZ z dnia 20.10.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 16.10.2015 - Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 19.10.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 06.10.2015 - Dostawa LEKóW z podziałem na pakiety (7 części) dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 16.10.2015:
1) Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - powtórzenie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa LEKóW dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - powtórzenie) oraz załącznik nr 1a - arkusz cenowy.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 15.10.2015:
1) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy).

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.10.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 06.10.2015 - Dostawa LEKóW z podziałem na pakiety (7 części) dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 06.10.2015:
1) Dostawa LEKóW z podziałem na pakiety (7 części) dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa LEKóW z podziałem na pakiety (7 części) dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załącznik nr 1a - arkusz cenowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.06.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 09.06.2015 - Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - do wymogów bezpieczeñstwa przeciwpożarowego.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.06.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 09.06.2015 - Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - do wymogów bezpieczeñstwa przeciwpożarowego.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 09.06.2015:
1) Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - do wymogów bezpieczeñstwa przeciwpożarowego.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - do wymogów bezpieczeñstwa przeciwpożarowego) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7;
  h) załącznik nr 8;
  i) dokumentacja techniczno-kosztorysowa - ETAP I (uaktualniono w dniu 16.06.2015) ;
  j) dokumentacja techniczno-kosztorysowa - ETAP II.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.02.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.01.2015 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.02.2015:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.01.2015 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 27.01.2015:
1) Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7;
  h) załącznik nr 8.


Odpowiedzi na pytania z dnia 27.10.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 17.10.2014 - Wymiana dźwigu szpitalnego – osobowego.

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 17.10.2014 - Wymiana dźwigu szpitalnego – osobowego.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 17.10.2014:
1) Wymiana dźwigu szpitalnego – osobowego.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Wymiana dźwigu szpitalnego – osobowego) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7;
  h) załącznik nr 8;
  i)  załącznik nr 9;
  j)  załącznik nr 10 - kosztorys.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.10.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 13.10.2014 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2;
c) odpowiedzi na pytania nr 3.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.10.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 13.10.2014 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 13.10.2014:
1) Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7;
  h) załącznik nr 8.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 05.08.2014 - Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. Z O.O. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie.
a) Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej - kwestionariusz.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 05.08.2014:
1) Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. Z O.O. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. Z O.O. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie).

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.07.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 23.06.2014 - Dostawa dźwigu szpitalnego z napędem reduktorowym w górnej maszynowni.

Uzupełnienie z dnia 26.06.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 23.06.2014 - Dostawa dźwigu szpitalnego z napędem reduktorowym w górnej maszynowni oraz załącznik nr 10.

Sprostowanie z dnia 24.06.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 23.06.2014 - Dostawa dźwigu bez maszynowni.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 23.06.2014:
1) Dostawa dźwigu bez maszynowni.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa dźwigu bez maszynowni) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7;
  h) załącznik nr 8;
  i)  załącznik nr 9.

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.05.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 12.05.2014 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów  dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 12.05.2014 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów  dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 12.05.2014:
1) Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów  dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załącznik:
  a) załącznik - wykaz pojazdów.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.01.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 21.01.2014 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.01.2014:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 21.01.2014 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 21.01.2014:
1) Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7;
  h) załącznik nr 8.


Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.10.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 11.10.2013 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.10.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 11.10.2013 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2;
c) odpowiedzi na pytania nr 3.

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 11.10.2013 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2;
c) odpowiedzi na pytania nr 3.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 11.10.2013:
1) Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie)
oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7;
  h) załącznik nr 8.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 24.09.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 29.08.2013 - Przebudowa istniejącej sieci wodno - ściekowej z przyłączami wraz z ułożeniem kostki brukowej na placu szpitalnym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Modyfikacja do treści SIWZ z dnia 10.09.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 29.08.2013 - Przebudowa istniejącej sieci wodno - ściekowej z przyłączami wraz z ułożeniem kostki brukowej na placu szpitalnym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 29.08.2013:
1) Przebudowa istniejącej sieci wodno - ściekowej z przyłączami wraz z ułożeniem kostki brukowej na placu szpitalnym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Przebudowa istniejącej sieci wodno - ściekowej z przyłączami wraz z ułożeniem kostki brukowej na placu szpitalnym dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz dodatki:
  a) dodatek nr 1;
  b) dodatek nr 2;
  c) dodatek nr 3;
  d) dodatek nr 4;
  e) dodatek nr 5;
  f)  dodatek nr 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.08.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 05.08.2013 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów  dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.08.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.07.2013 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.08.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 05.08.2013 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów  dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Modyfikacja do treści SIWZ z dnia 07.08.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 05.08.2013 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów  dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 05.08.2013:
1) Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów  dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów  dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie).

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.08.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.07.2013 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 25.07.2013:
1) Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie).

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.01.2013:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 19.12.2012 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Odpowiedzi na pytania z dnia 28.12.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 19.12.2012 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 28.12.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 12.12.2012 - Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 19.12.2012:
1) Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.12.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 12.12.2012 - Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 12.12.2012:
1) Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.11.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 21.11.2012 - Dostawa aparatu do znieczulenia.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 21.11.2012 - Dostawa aparatu do znieczulenia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.11.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 21.11.2012 - Dostawa aparatu do znieczulenia.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2.

Zmiana w parametrach technicznych do przetargu z dnia 22.11.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 21.11.2012 - Dostawa aparatu do znieczulenia.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 21.11.2012:
1) Dostawa aparatu do znieczulenia.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa aparatu do znieczulenia) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7;
  h) załącznik nr 8.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 09.10.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.09.2012 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.09.2012 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2,
b) odpowiedzi na pytania nr 3 .

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.09.2012 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 27.09.2012:
1) Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 28.08.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 01.08.2012 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.08.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 01.08.2012 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 09.08.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.07.2012 - Wykonanie adaptacji (zabudowa i wyposażenie medyczne) jednego pojazdu bazowego marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI na ambulans sanitarny typu C wg PN EN 1789+A1:2011, dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 07.08.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.07.2012 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 01.08.2012:
1) Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie).

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.07.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.07.2012 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) wyjaśnienia do SIWZ ;
b) odpowiedzi na pytania;.
c) umowa najmu.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 25.07.2012:
1) Wykonanie adaptacji (zabudowa i wyposażenie medyczne) jednego pojazdu bazowego marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI na ambulans sanitarny typu C wg PN EN 1789+A1:2011, dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Wykonanie adaptacji (zabudowa i wyposażenie medyczne) jednego pojazdu bazowego marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI na ambulans sanitarny typu C wg PN EN 1789+A1:2011, dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 25.07.2012:
1) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 06.07.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 22.06.2012 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę jednego pojazdu bazowego, przeznaczonego do adaptacji na ambulans drogowy typu C dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.06.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 22.06.2012 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę jednego pojazdu bazowego, przeznaczonego do adaptacji na ambulans drogowy typu C dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 22.06.2012:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę jednego pojazdu bazowego, przeznaczonego do adaptacji na ambulans drogowy typu C dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę jednego pojazdu bazowego, przeznaczonego do adaptacji na ambulans drogowy typu C dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 08.05.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 19.04.2012 - Zakup aparatu USG wraz z głowicami
a) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 19.04.2012:
1) Zakup aparatu USG wraz z głowicami.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Zakup aparatu USG wraz z głowicami) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7;
  h) załącznik nr 8.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 19.03.2012:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 15.02.2012: Usługa w zakresie ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 07.03.2012:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 25.01.2012: Dostawa insuliny, pasków i pozostałych artykułów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 15.02.2012 - Usługa w zakresie ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 15.02.2012:
1) Usługa w zakresie ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Usługa w zakresie ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załącznik.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 09.02.2012:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 30.12.2011: Usługa w zakresie ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.01.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.01.2012 - Dostawa insuliny, pasków i pozostałych artykułów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.01.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 25.01.2012 - Dostawa insuliny, pasków i pozostałych artykułów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 25.01.2012:
1) Dostawa insuliny, pasków i pozostałych artykułów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa insuliny , pasków i pozostałych artykułów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 17.01.2012 - sprostowanie:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 14.12.2011 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 13.01.2012:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 14.12.2011 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2012 - sprostowanie:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 30.12.2011 - Usługa w zakresie ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.


Ogłoszenie przetargowe z dnia 30.12.2011:
1) Usługa w zakresie ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Usługa w zakresie ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załącznik.

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.12.2011:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 14.12.2011 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.12.2011:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 14.12.2011 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2;
c) odpowiedzi na pytania nr 3;
d) odpowiedzi na pytania nr 4;
e) odpowiedzi na pytania nr 5;
f)  odpowiedzi na pytania nr 6;
g) odpowiedzi na pytania nr 7;
h) odpowiedzi na pytania nr 8;
i)  odpowiedzi na pytania nr 9;
j)  odpowiedzi na pytania nr 10;
k) odpowiedzi na pytania nr 11;
l)  odpowiedzi na pytania nr 12.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 14.12.2011:
1) Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 08.12.2011:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 28.11.2011: Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.12.2011:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 28.11.2011 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2;
c) odpowiedzi na pytania nr 3;
d) odpowiedzi na pytania nr 4.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2011:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 28.11.2011 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2;
c) odpowiedzi na pytania nr 3.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 28.11.2011:
1) Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 14.10.2011:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.09.2011 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Modyfikacja do treści SIWZ z dnia 05.10.2011:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.09.2011 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz odpowiedzi na pytania z dnia 29.09.2011:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.09.2011 - Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
  a) ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert;
  b) odpowiedzi na pytania.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 27.09.2011:
1) Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 24.08.2011:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 09.08.2011: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.08.2011:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 09.08.2011 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.08.2011:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 09.08.2011 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 09.08.2011:
1) Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6.


Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 13.12.2010:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 01.12.2010: Dostawa sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2010:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 01.12.2010 - Dostawa sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.12.2010:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 01.12.2010 - Dostawa sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 01.12.2010:
1) Dostawa sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.11.2010:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 18.11.2010: Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Modyfikacja do treści SIWZ z dnia 25.11.2010:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 18.11.2010 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.11.2010:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 18.11.2010 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.11.2010:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 18.11.2010 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.11.2010:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 18.11.2010 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 18.11.2010:
1) Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 22.10.2010:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 14.10.2010: Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
a) ogłoszenie wyników przetargu,
b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Modyfikacja do treści SIWZ z dnia 15.10.2010:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 14.10.2010 : Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 14.10.2010:
1) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 08.10.2010:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 27.09.2010: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 27.09.2010:
1) Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.09.2010:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 15.09.2010: Dostawa leków w 2 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.09.2010:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 15.09.2010 - Dostawa leków w 2 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 15.09.2010:
1) Dostawa leków w 2 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie.

2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa leków w 2 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.08.2010:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 11.08.2010: Dostawa wideokolonoskopu dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 26.08.2010:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 13.08.2010: Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.08.2010:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 11.08.2010 - Dostawa wideokolonoskopu dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 13.08.2010:
1) Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 13.08.2010:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 02.08.2010: Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 11.08.2010:
1) Dostawa wideokolonoskopu dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa wideokolonoskopu dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 02.08.2010:
1) Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 10.12.2009:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 12.11.2009: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 03.12.2009:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 13.10.2009: Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 12.11.2009:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie).

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 02.11.2009:
dotyczy ogłoszenia przetargowego z dnia 13.10.2009: Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno - położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.10.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 13.10.2009 - Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) odpowiedzi na pytania nr 1;
b) odpowiedzi na pytania nr 2.
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 13.10.2009 - Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno - położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 13.10.2009:
1) Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 13.10.2009:
1) Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno - położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno - położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załączniki nr 1a, 1b, 1c;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 22.09.2009:
dotyczy: Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno - położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.09.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.08.2009 - Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno - położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.08.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 27.08.2009 - Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno - położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 27.08.2009:
1) Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno - położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Zakup sprzętu medycznego na oddział ginekologiczno - położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załączniki nr 3a, 3b, 3c;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.08.2009:
dotyczy: Dostawa leków, płynów infuzyjnych i gazów medycznych w 8 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18.08.2009:
dotyczy: Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.08.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 03.08.2009 - Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.08.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 03.08.2009 - Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania oraz sprostowania do treści SIWZ z dnia 04.08.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 03.08.2009 - Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
1) Odpowiedzi;
2) Sprostowania.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 03.08.2009:
1) Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5.

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.07.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 15.07.2009 - Dostawa leków, płynów infuzyjnych i gazów medycznych w 8 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 20.07.2009:
dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.07.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 15.07.2009 - Dostawa leków, płynów infuzyjnych i gazów medycznych w 8 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.07.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 15.07.2009 - Dostawa leków, płynów infuzyjnych i gazów medycznych w 8 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 15.07.2009:
1) Dostawa leków, płynów infuzyjnych i gazów medycznych w 8 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa leków, płynów infuzyjnych i gazów medycznych w 8 pakietach dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 29.06.2009:
1) Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie).

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 16.04.2009:
dotyczy: Postępowania przetargowego nr ogłoszenia 87796-2009 - odrzucenie oferty - (Dostawa wideo gastroskopu, automatycznej myjni endoskopowej oraz myjki ultradźwiękowej dla PCM SP. Z O.O. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie).

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.04.2009:
dotyczy: Dostawa wideo gastroskopu, automatycznej myjni endoskopowej oraz myjki ultradźwiękowej dla PCM SP. Z O.O. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.04.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 01.04.2009 - Dostawa wideo gastroskopu, automatycznej myjni endoskopowej oraz myjki ultradźwiękowej dla PCM SP. Z O.O. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zmiana do treści SIWZ oraz odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 01.04.2009 - Dostawa wideo gastroskopu, automatycznej myjni endoskopowej oraz myjki ultradźwiękowej dla PCM SP. Z O.O. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
a) zmiana do treści SIWZ;
b) odpowiedzi na pytania nr 1;
c) odpowiedzi na pytania nr 2;
d) odpowiedzi na pytania nr 3.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.04.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 01.04.2009 - Dostawa wideo gastroskopu, automatycznej myjni endoskopowej oraz myjki ultradźwiękowej dla PCM SP. Z O.O. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 01.04.2009:
1) Dostawa wideo gastroskopu, automatycznej myjni endoskopowej oraz myjki ultradźwiękowej dla PCM SP. Z O.O. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (dostawa wideo gastroskopu, automatycznej myjni endoskopowej oraz myjki ultradźwiękowej) oraz załączniki:
  a) załącznik nr 1;
  b) załącznik nr 2;
  c) załącznik nr 3;
  d) załącznik nr 4;
  e) załącznik nr 5 do umowy,    załącznik nr 5 do specyfikacji;
  f)  załącznik nr 6;
  g) załącznik nr 7.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.03.2009:
dotyczy: Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.03.2009:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 09.03.2009 - Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 09.03.2009:
1) Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem) oraz dodatki:
  a) dodatek nr 1, 4, 5, 6, 7, 8;
  b) dodatek nr 2;
  c) dodatek nr 3;
  d) dodatek nr 9.


Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 20.10.2008:
dotyczy: Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 10.10.2008 - sprostowanie:
1) dotyczy: Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie - sprostowanie.
2) druk ZP-21
3) druk ZP-12

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.10.2008:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 01.10.2008 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Zmiana terminu składania ofert z dnia 07.10.2008:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 01.10.2008 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

Uwaga! Zamawiający informuję, że zmienia termin składania ofert z dnia 09.10.2008r. na dzień 13.10.2008r. godz.11.00

Ogłoszenie przetargowe z dnia 01.10.2008:
1) Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie).

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.09.2008:
1a) dotyczy: Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital w Wieruszowie.
1b ) druk ZP-21

2a) dotyczy: Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital w Wieruszowie.
2b ) druk ZP-21

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.09.2008:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 18.09.2008 - Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital w Wieruszowie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.09.2008:
dotyczy: ogłoszenia przetargowego z dnia 18.09.2008 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla PCM sp. z o.o. NZOZ Szpital w Wieruszowie.

Ogłoszenia przetargowe z dnia 18.09.2008:
1a) Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital w Wieruszowie.
1b) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa leków i gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital w Wieruszowie).
1c) Załącznik

2a) Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital w Wieruszowie.
2b) SIWZ do w/w zamówienia (Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital w Wieruszowie).
2c) Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 11.09.2008:
1) dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie.
2) druk ZP-21

Modyfikacja do treści SIWZ z dnia 03.09.2008:
dotyczy: Modyfikacji do treści SIWZ - Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 30.08.2008:
1) Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia (Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie).

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 19.08.2008:
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie

Ogłoszenie przetargowe z dnia 06.08.2008:
1) Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego sp. zo.o. w Wieruszowie.
2) SIWZ do w/w zamówienia ( Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego sp. zo.o. w Wieruszowie).

 
 
 
 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badañ Przesiewowych Raka
Jelita Grubego


OGŁOSZENIA
Środki unijne


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

Strona główna
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.