Header image  

NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
ul. Warszawska 104 98-400 Wieruszów
Telefon: sekretariat 62 784 55 02, Fax: 62 784 55 03


 
line decor
   Strona główna        
 
line decor
 

 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Rehabilitacja lecznicza
 
 

Koordynatorem Działu Rehabilitacji jest mgr Agnieszka Kubot.

Usługi medyczne wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny: magistrów, licencjatów i techników fizjoterapii, którzy doskonalą swą wiedzę poprzez uczestnictwo w podyplomowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. Służą radą, pomocą i troskliwą opieką w trakcie konsultacji i zabiegów. Szczegółowe informacje o pracownikach można uzyskać klikając na nazwiska niżej wymienionych osób.

 • Agnieszka Kubot
 • Agnieszka Ciećka
 • Beata Banaś
 • Sylwia Wróbel
 • Paulina Zgoda
 • Emilia Mielczarek
 • Monika Pawińska

 

Dział Rehabilitacji Powiatowego Centrum Medycznego - Szpital Powiatowy w Wieruszowie świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi medyczne w zakresie rehabilitacji, w tym fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.

  

KINEZYTERAPIA  INDYWIDUALNA

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL)
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (UGUL)
 • ćwiczenia czynne wolne
 • wyciąg miednicowy
 • wyciąg szyjny  
 • szyna CPM (do ćwiczeń biernych stawu kolanowego u pacjentów po rekonstrukcjach więzadłowych)

 

FIZYKOTERAPIA

 • galwanizacja (działanie: przeciwbólowe, zapobiegające zanikom mięśniowym)
 • jonoforeza (wprowadzenie leków za pomocą prądu stałego)
 • prądy diadynamiczne (działanie:przeciwbólowe, poprawiające ukrwienie i odżywienie tkanek)
 • TENS (przezskórna stymulacja elektryczna nerwów)
 • prądy interferencyjne (działające przeciwbólowo i rozluźniająco)
 • elektrostymulacja („elektrogimnastyka” mięśni)
 • magnetoterapia (stosowana w schorzeniach narządu ruchu, chorobach reumatycznych oraz układu krążenia, w celu uzyskania efektu przeciwbólowego, przeciwzapalnego i przyspieszająca zrost kostny po złamaniach)
 • ultradźwięki  (stosowanie w leczeniu zespołów bólowych i zmian zwyrodnieniowych)
 • fonoforeza (wprowadzanie leków i innych związków chemicznych do ustroju za pomocą ultradźwięków)
 • promieniowanie podczerwone (lampa SOLLUX i LUMINA)
 • laseroterapia (stosowana  w dermatologii, leczeniu zespołów bólowych, choroby  zwyrodnieniowej stawów, przyspieszaniu zrostu kostnego)
 • krioterapia miejscowa (zastosowanie ciekłego azotu dającego efekt przeciwbólowy, rozluźniający mięśnie. Krioterapia poprawia skuteczność kinezyterapii i daje zadowalające efekty u pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi, pourazowymi i przeciążeniowymi)

 

 

 

MASAŻ  LECZNICZY

 

MASAŻ  WIBRACYJNY  PRZYRZĄDOWY (AQUAVIBRON)

MASAŻ LIMFATYCZNY MECHANICZNY BOA

 • Jest to pneumatyczny masaż uciskowy działający bezpośrednio na układ limfatyczny i krwionośny. Odpowiedni ucisk struktur naczyniowych i limfatycznych pobudza cały układ limfatyczny do zasilania organizmu w tlen i substancje odżywcze. Zabieg polega na naprzemiennym wtłaczaniu powietrza do specjalnie skonstruowanych mankietów dla kończyn i jego wypuszczaniu w odpowiednich odstępach czasowych. Po zabiegu pacjent odczuwa relaks ,odprężenie i lekkość.
  Działanie:
  » przyspiesza eliminację płynów i toksyn
  » wpływa na odżywianie i ukrwienie mięśni
  » polepsza strukturę skóry, wygładza ją, ujędrnia
  »pomaga likwidować obrzęki oraz uczucie ciężkich, zmęczonych nóg.
  Wskazania:
  » niewydolność limfatyczna
  » obrzęk kończyn górnych np. po mastektomii
  » obrzęk kończyn dolnych rożnej etiologii
  » profilaktyka niewydolności żylnej
  » w rehabilitacji po urazach i kontuzjach
  » w terapii antycellulitowej i wysmuklającej.
  Przeciwwskazania:
  » w terapii antycellulitowej i wysmuklającej
  » choroba nowotworowa
  » epilepsja
  » nadciśnienie tętnicze
  » niewydolność nerek
  » ostre zapalenie stawów
  » astma oskrzelowa.

METODY  SPECJALNE 

 • METODA VOJTY - Na całość koncepcji Vojty składają się część diagnostyczna, dająca możliwość wychwycenia zaburzeń w rozwoju już w pierwszych tygodniach życia niemowlęcia oraz część terapeutyczna, która umożliwia wczesne rozpoczęcie niezbędnej rehabilitacji zanim utrwalą się patologiczne wzorce motoryki.
  Założeniem koncepcji Vojty jest istnienie genetycznie zakodowanych globalnych wzorców lokomocji w programie zwanym ontogenezą ruchową zawierającą indywidualny program rozwoju ruchowego przynależnego gatunkowi ludzkiemu. Oznacza to, że wszystkie mechanizmy potrzebne do zmiany pozycji ciała, pionizowania się oraz przemieszczania do przodu istnieją od momentu poczęcia organizmu człowieka, a ujawniają się stopniowo w sposób automatyczny, w miarę dojrzewania centralnego układu nerwowego. Rozwój każdego człowieka postępuje według tego zakodowanego genetycznie programu.
  Dziecko, które rozwija się prawidłowo, czerpie z tego programu i jego rozwój ruchowy przebiega prawidłowo bez żadnej pomocy z zewnątrz. Niemowlę z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego już od pierwszych dni życia nie może realizować genetycznie uwarunkowanego programu rozwoju, gdyż droga do niego pozostaje zablokowana na skutek uszkodzenia dróg i ośrodków układu nerwowego. Z czasem niemowlę zaczyna posługiwać się w kontaktach z otoczeniem zastępczymi wzorcami ruchowymi. Ten nieprawidłowy wzorzec ruchu stopniowo odzwierciedla się w korze mózgu i utrwala się w świadomości nieprawidłowy wzorzec schematu własnego ciała. Vojta opracował sposób terapii polegający na odruchowym uaktywnianiu i wyzwalaniu genetycznie zakodowanych mechanizmów lokomocji. Można je wyzwolić u każdego człowieka, niezależnie od stopnia uszkodzenia układu nerwowego i niezależnie od wieku.
  Pierwsze objawy u dziecka, które mogą zaniepokoić rodziców to:
  trudności z zasypianiem, zbyt mała ilość snu, problemy podczas karmienia dziecka, częste lub obfite ulewania, nadmierny spokój dziecka, brak zainteresowania twarzą ludzką, brak kontaktu wzrokowego, brak wodzenia wzrokiem za zabawką pod koniec 2 m-ca życia, częsty, uporczywy płacz bez wyraźnego powodu, ostry krzyk, nadmierne reakcje lękowe podczas codziennej toalety dziecka, kąpieli, zmiany pozycji, prężenia nóżek ( jednej lub obu), baletowe ustawienie stóp, zaciskanie piąstek z kciukami schowanymi w dłoniach ( jednej lub obu), drżenia kończyn lub bródki, drgawki, bezdechy, asymetria ułożenia, prężenia ciała i odginanie głowy do tyłu, „mostki”, nadmierny opór lub wiotkość mięśniowa zauważalna podczas opieki przy dziecku, brak równowagi i niechęć w leżeniu na brzuchu po 3 m-cu życia i potem, obrót tylko na jeden bok, ciągłe cofanie łokci.
  Wskazania do terapii:
         » zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN)
         » asymetria w ułożeniu ciała,
         » opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
         » mózgowe porażenie dziecięce,
         » przepuklina oponowo-rdzeniowa,
         » okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego oraz inne uszkodzenia nerwów obwodowych,
         » kręcz szyi pochodzenia mięśniowego,
         » dysplazja stawu biodrowego,
         » miopatie,
         » artrogrypoza.
  Metodę Vojty można stosować także u starszych dzieci i dorosłych najczęściej w:
         » wadach postawy (skolioza, hiperlordoza, hiperkifoza),
         » nabytym uszkodzeniu mózgu, rdzenia kręgowego,
         » stwardnieniu rozsianym,
         » zespołach bólowych kręgosłupa,
         » innych zaburzeniach czynnościowych w narządzie ruchu.
  Przeciwwskazaniami do prowadzenia terapii metodą Vojty są:
         » wysoka temperatura,
         » ostra infekcja,
         » biegunka, wymioty,
         » aktywny nowotwór,
         » niewydolność krążeniowa, niewydolność oddechowa,
         » okres 4-6 tygodni od ostatniego krwawienia w CUN,
         » dzień szczepienia,
         » ciąża,
         » terapia hormonem ACTH, 
         » autyzm.

 

 • Metoda NDT-Bobath jest powszechnie znanym i szeroko stosowanym na całym świecie sposobem rehabilitacji niemowląt i dzieci z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).
  Podstawą koncepcji jest wnikliwa analiza możliwości i problemów pacjenta. Jest ona niezbędna do opracowaniu planu usprawniania i zastosowania specyficznych technik, które ułatwiają pacjentowi wyzwalać ruch i kierować nim. Te techniki nazywamy  wspomaganiami.  Usprawnianie metodą NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami  do utrwalania i kontynuacji ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.
  W trakcie ćwiczeń dziecko nie powinno płakać gdyż płacz zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych. Terapeuta powinien zapewnić dziecku pełne poczucie bezpieczeństwa co warunkuje współpracę i akceptacje terapii. Rehabilitacja powinna być rozpoczęta jak najszybciej czyli natychmiast po wykryciu nieprawidłowości aby zapobiec dominacji i utrwaleniu nieprawidłowych wzorców ruchowych.
  Terapia musi dokonywać się w odpowiednio długim czasie, wystarczającym do utrwalenia ćwiczonego ruchu w codziennych czynnościach i wpisania go w schematy ciała dziecka.
  Wskazania do terapii metodą NDT-Bobath:
         » uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (Mózgowe Porażenie Dziecięce, przepuklina
            oponowo-rdzeniowa, wodogłowie, małogłowie),
         » zespoły genetyczne (np. zespół Downa),
         » choroby nerwowo - mięśniowe,
         » opóźnienia w rozwoju prawidłowym,
         » asymetria ułożeniowa,
         » w zaburzenia napięcia mięśniowego (podwyższone/obniżone napięcie mięśniowe),
         » dzieci przedwcześnie urodzone (wcześniactwo),
         » uszkodzenia okołoporodowe (uszkodzenia splotu barkowego i innych nerwów obwodowych)
         » kręcz szyi,
         » dzieci z problemami ortopedycznymi (dysplazje stawów biodrowych, deformacje
            kostno-stawowe stóp).

   

 • Terapia manualna metodą Ackermanna - Metoda Ackermanna jest ukierunkowanym systemem terapii, którą wyróżnia szczegółowa diagnostyka pacjenta oraz precyzyjna technika leczenia manualnego.Instytut w Sztokholmie rozwija tą metodę w oparciu o najnowsze postępy medycyny z dziedziny ortopedii, neurologii i rehabilitacji medycznej. Metoda Ackermanna jest metodą precyzyjną, o szczegółowej diagnostyce. Postępowanie terapeutyczne i jego skutki są ściśle przewidziane przed zabiegiem, co daje to gwarancje jakości i rzetelności wykonywanych zabiegów.
  Leczenie metodą Ackermanna
  Większość dolegliwości, których przyczyna tkwi w zaburzeniach narządów ruchu, szczególnie kręgosłupa, są dolegliwości typu odwracalnego. Oznacza to, że można je wyleczyć. Metoda Ackermanna jest holistyczną koncepcją terapii, według której na dolegliwości powstałe w narządach ruchu organizm ludzki zawsze reaguje jako całość. Pierwotna przyczyna wymusza kompensacje w innych segmentach.Przy stawianiu diagnozy przez terapeutę często nieodzowne jest przeprowadzenie badania radiologicznego. Informuje ono o statyce ciała pacjenta oraz o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia terapii.
  Terapeuta po dokładnym wywiadzie, obserwacji i analizie dolegliwości określa indywidualny obraz tego, jak doszło do powstania przemieszczeń. Palpacja miednicy i pomiar długości kończyn pozwalają zazwyczaj bardzo dobrze określić pozycję stawów krzyżowo-biodrowych i położenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego. Specjalistyczne techniki diagnostyki palacyjno-porównawczej dokładnie określają miejsce, stopień i rodzaj zablokowania poszczególnych segmentów kręgosłupa i stawów obwodowych.Sama terapia jest bardzo precyzyjna. Metoda ta pozwala na działanie w miejscu przyczyny schorzenia, dlatego zostaje odblokowany tylko i wyłącznie ten segment, który powodował bóle i dolegliwości pacjenta. Tak więc przy zastosowaniu metody Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból. Błahe przyczyny mogą przynieść poważne skutki. Trzeba uświadomić sobie, że granice między bólem, a uwolnieniem się od niego wyznaczają milimetry. Dlatego warto zapobiegawczo, regularnie poddawać się kontrolom kręgosłupa.
  Wskazania do terapii:
         » bóle kręgosłupa
         » bóle głowy (migreny od kręgosłupa)
         » bóle barków (rwa barkowa), drętwienie jednej ręki lub obu rąk,
         » bóle przeciążeniowe kręgosłupa (np. świeży postrzał po dźwignięciu ciężaru),
         » skrzywienia kręgosłupa dzieci, młodzieży, dorosłych,
         » niewielkie skrócenia kończyn dolnych (spowodowane asymetrią miednicy).
  Przeciwwskazania do terapii:
         » czynna choroba nowotworowa,
         » ostre stany bólowe i zapalne
         » gruźlica kości,
         » świeże złamanie kości,
         » stan po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego w obrębie kręgosłupa wyklucza manipulację
            operowanego odcinka,
         » brak współpracy chorego z terapeutą.
 • FIZJOTERAPIA  FUNKCJONALNA - indywidualna funkcjonalna praca z pacjentami po ogniskowych uszkodzeniach mózgu (udary, urazy czaszkowo-mózgowe, SM) z wykorzystaniem elementów metod NDT-BOBATH i PNF
 • FUNKCJONALNA  TERAPIA  MANUALNA – metody mechaniczne zajmujące się  fizjologią i patofizjologią  odwracalnych zaburzeń czynnościowych kręgosłupa i stawów obwodowych z zastosowaniem specjalnych technik, służących do diagnozowania i terapii tych zaburzeń
 • PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
  PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii.Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą
 • Kinesiology Taping - metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/ k-active tape. Prekursorem tej terapii jest japoński chiropraktyk Dr Kenzo Kase. Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powięziowego, w której to wykorzystuje się odpowiednie testy przesiewowe. Celem tapingu jest wykorzystanie naturalnych procesów samoleczenia organizmu, a wśród pozytywnych działań plastrów wymienia się:
         » zmniejszenie nieprawidłowego napięcia i ułatwienie funkcjonowania mięśni
         » poprawa mikrokrążenia
         » aktywacja układu limfatycznego
         » aktywacja endogennego systemu znieczulenia
         » oddziaływanie eksteroreceptywne i proprioceptywne      
         » wspieranie funkcji stawów.

  p p2 p3 p4

 

FALA UDERZENIOWA-SKUTECZNA WALKA Z BÓLEM NARZĄDU RUCHU

 • Oferta Działu Rehabilitacji PCM NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie w zakresie standardowych metod postępowania w leczeniu schorzeń stawów obwodowych  została rozszerzona o terapię radialną falą uderzeniową (ESWT), która zapewnia niesamowite efekty lecznicze, w krótkim czasie. Zakupiono jeden z najlepszych dostępnych na polskim rynku aparatów -ShockMaster 500. Zaleca  się wykonanie 3-5 zabiegów, w większości przypadków to wystarcza by osiągnąć efekt przeciwbólowy. Dzięki zabiegowi falą uderzeniową można niezwykle skutecznie leczyć patologiczne zmiany ścięgien, wiązadeł, torebek stawowych oraz mięśni i kości .Fala uderzeniowa przyspiesza procesy leczenia poprzez stymulację ciała do samouzdrowienia. Poprawia metabolizm i polepsza krążenie krwi. Uszkodzona tkanka stopniowo regeneruje się aż w końcu zostaje wyleczona.  Najczęściej spotykane w praktyce fizjoterapeuty dolegliwości, które można zakwalifikować do leczenia falami uderzeniowymi, to: ostroga piętowa, łokieć golfisty i tenisisty, stany zapalne ścięgien i mięśni rotatorów stawu barkowego,  kolano skoczka, bóle barku z towarzyszącymi zwapnieniami, podwyższone napięcie mięśniowe, zespół mięśnia piszczelowego przedniego, zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego.

 

Placówka jest wyposażona w wysokiej klasy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Placówka otwarta jest w dni powszednie w godzinach: 8:00 - 18:00.
Rejestracja wizyt odbywa się osobiście lub telefonicznie, pod numerem: 62-784-55-19.

Dział Rehabilitacji PCM - Szpital Powiatowy w Wieruszowie świadczy usługi rehabilitacyjne:

 • w ramach umowy z NFZ (niezbędne jest skierowanie od lekarza);
 • prywatnie (pacjenci prywatni przyjmowani są poza kolejnością).

 

Cennik usług poza kontraktem NFZ, poza kolejnością i dla pacjentów nieubezpieczonych
Badanie
Cena
 Fala uderzeniowa
60,00 zł
 Jonoforeza
10,00 zł
 Elektrostymulacja
10,00 zł
 Tonoliza
10,00 zł
 Prądy diadynamiczne
10,00 zł
 Prądy interferencyjne
10,00 zł
 Prądy TENS
10,00 zł
 Ultradźwięki
10,00 zł
 Pole magnetyczne
10,00 zł
 Sollux
10,00 zł
 Laser
10,00 zł
 Prądy Traberta
10,00 zł
 Prądy Kotza
10,00 zł
 Galwanizacja
10,00 zł
 Kinesiology Taping
27,00 zł
 Kinesiology Taping 2 aplikacje
40,00 zł
 Krioterapia - 1 staw
18,00 zł
 Krioterapia - 2 stawy
30,00 zł
 Krioterapia - kręgosłup
35,00 zł
 Masaż podciśnieniowy + prądy interferencyjne
12,00 zł
 Masaż wibracyjny - Aquavibron (20 min)
35,00 zł
 Masaż klasyczny - kręgosłup (30 min)
60,00 zł
 Masaż klasyczny - całe ciało (60 min)
90,00 zł
 Masaż klasyczny - twarz (20 min)
30,00 zł
 Masaż kończyny dolnej (20 min)
30,00 zł
 Masaż kończyn dolnych (30 min)
45,00 zł
 Masaż kończyny górnej (20 min)
30,00 zł
 Masaż kończyn górnych (30 min)
45,00 zł
 Terapia manualna metodą dr Ackermanna + Masaż (45 min)
70,00 zł
 Masaż + Terapis manualna + Kinesiology Taping (30 min)
100,00 zł
 Masaż (30 min) + Kinesiology Taping
80,00 zł
 Drenaż limfatyczny obu kończyn górnych (40 min)
60,00 zł
 Drenaż limfatyczny kończyny górnej (20 min)
30,00 zł
 Drenaż limfatyczny obu kończyn dolnych (40 min)
60,00 zł
 Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (20 min)
30,00 zł
 Drenaż limfatyczny (BOA) - kończyna dolna (20 min)
25,00 zł
 Drenaż limfatyczny (BOA) - kończyna górna (20 min)
25,00 zł
 Drenaż limfatyczny BOA kończyn dolnych (30 min)
45,00 zł
 Terapia kompleksowa (30 min)
45,00 zł
 Terapia kompleksowa (do 60 min) *
70,00 zł
 Terapia manualna - NEUROMOBILIZACJE
30,00 zł
 Ćwiczenia wg. koncepcji PNF (30 min)
45,00 zł
 Ćwiczenia indywidualne (30 min) + krioterapia miejscowa
55,00 zł
 Ćwiczenia indywidualne (60 min) + krioterapia miejsc. (3 min)
80,00 zł
 Ćwiczenia bierne (30 min)
45,00 zł
 Szyna CPM (30 min)
20,00 zł
 Bieżnia (30 min)
15,00 zł
 Mobilizacja rzepki (15 min)
10,00 zł
 Ćwiczenia w skoliozach (20 min)
40,00 zł
 Ćwiczenia izometryczne (15 min)
15,00 zł
 Ćwiczenia ogólnousprawniające (15 min)
10,00 zł
 Ćwiczenia w odciążeniu (20 min)
10,00 zł
 Ćwiczenia indywidualne kręgosłupa (30 min)
40,00 zł
 Ćwiczenia na przyrządach (30 min)
10,00 zł
 Wizyta domowa
120,00 zł + 1,50 zł/km
 Wyciąg na pętli Glissona/lędźwiowy
20,00 zł
 Terapia metodą NDT BOBATH (30 min) **
50,00 zł
 Terapia metodą NDT BOBATH (45 min) **
75,00 zł
 Terapia metodą VOJTY
50,00 zł
 * TERAPIA KOMPLEKSOWA - obejmuje wszystkie dostępne środki terapeutyczne oferowane przez placówkę wg. zaleceń fizjoterapeuty z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii
 Uwaga!
Przy zakupie karnetu - dziewięciu sztuk jednego zabiegu z góry - dziesiąty zabieg gratis.
** Wyjątek - Rehabilitacja metodą NDT-Bobath (30min) oraz Rehabilitacja metodą NDT-Bobath (45min) - dziesiąty zabieg za pół ceny.


Cennik Pakietów komercyjnych w Dziale Rehabilitacji
- patrz > Dla Pacjenta - Cennik

 


 

Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

14.00 - 16.00
  9.00 - 14.00
  9.00 - 14.00
  9.00 - 14.00
  9.00 - 14.00

 

Przy rejestracji pacjent powinien posiadać aktualny dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. 

DLA PACJENTA
Karta Praw Pacjenta
Wniosek o dokumentację

Cennik
Zasady udostępniania dokumentacji
Zasady odwiedzin
Centrum Diagnostyki w Tomaszowie Maz.
Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

 

OGŁOSZENIA
Środki unijne

 


 

PRYWATNE GABINETY LEKARZY

 
 
      Strona główna      
   
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.